Kształcenie ustawiczne – komunikaty

Rekrutacja na KKZ

Informujemy, że od 3 grudnia 2018 r. do 25 lutego 2019 r. prowadzimy rekrutację na kwalifikacyjne kursy zawodowe, których zajęcia rozpoczną się w  marcu/kwietniu 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów na stronie poświeconej rekrutacji. Przypominamy, że kursy są bezpłatne, a ich uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Składając wniosek należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz świadectwo ukończenia szkoły (np. gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej). 

 

Szkolenie dla słuchaczy – e-learning
(2018-10-01)

Informujemy, że w 5 października 2018 r. (piątek) o godz. 15.00 odbędzie się szkolenie stacjonarne dotyczące metod i zasad kształcenia oraz obsługi oprogramowania wykorzystywanego podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Szkolenie dotyczyć będzie obsługi platformy moodle oraz Office 365 (SharePoint). 

Udział w szkoleniu jest dobrowolny, jednak ze względu na organizację pracy (stanowiska komputerowe) wymaga wcześniejszej rejestracji, dlatego prosimy zainteresowane osoby o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl

 

Informacja dla słuchaczy kursów A.55 i E.14, kończących się w listopadzie

Informujemy, że słuchacze kursów A.55 i E.14, którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2019 r., mogą składać deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do dnia 9 września 2018 r. (termin ostateczny). 
W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez e-mail kkz@ckziu.jaworzno.pl  lub telefonicznie.

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.