Plany zajęć KKZ

Plan zajęć dla wszystkich grup
(aktualizacja: 15 stycznia 2018 r.)

Informacja
Harmonogram zjazdów w I semestrze

Informacja nt. zajęć  w formie e-learningu
Zajęcia oznaczone w planie jako (E) realizowane są w formie e-learningowej – w sposób ustalony przez nauczyciela.
Semestralny plan zajęć nauczycieli (aktualizacja: 15 stycznia 2018 r.)
(plan semestralny to propozycja; wszelkie zmiany i inne propozycje należy zgłaszać bezpośrednio do wicedyrektora ds. kształcenia ustawicznego i doradztwa zawodowego)

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.