Technik elektryk

Zasadniczym celem kształcenia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry techników, znajdujących zatrudnienie przede wszystkim w przemyśle elektrotechnicznym, a także w innych gałęziach przemysłu na przykład wydobywczego, hutniczego, przetwórczego, w zakładach gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne oraz w usługach, w których wykonywanie zawodu technika wiąże się z wiedzą i uzyskaniem uprawnień elektryka. Zawód technik elektryk, to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Obecnie ze względu na bardzo szerokie zastosowanie elektrotechniki w wielu dziedzinach życia absolwent technikum elektrycznego jest atrakcyjną osobą na ciągle zmieniającym się rynku pracy.

Po ukończeniu nauki absolwent będzie mógł z powodzeniem:

  • projektować i wykonywać aparatury, maszyny i urządzenia elektryczne oraz systemy zasilania energią elektryczną,
  • organizować i nadzorować prace instalacyjno-montażowe urządzeń elektrycznych,
  • wykonywać instalacje elektryczne i elektroenergetyczne oraz przeprowadzać badania eksploatacyjne tych instalacji,
  • montować podzespoły oraz urządzenia elektryczne,
  • oceniać stan techniczny elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
  • konfigurować i eksploatować przemysłowe sieci komputerowe,
  • naprawiać urządzenia elektryczne,
  • programować sterowniki mikroprocesorowe i nowoczesne inteligentne instalacje elektryczne,
  • mierzyć wielkości elektryczne i oraz interpretować wyniki pomiarów.

KWALIFIKACJE:

ELE.02 Montaż, uruchamianie  i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.