Technik mechatronik

Mechatronika jest zintegrowaną dziedziną techniki zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki i informatyki. Ten nowy obszar nauki rozwija się błyskawicznie i w dniu dzisiejszym jest bardzo dużo dziedzin, w których wykorzystywane są urządzenia mechatroniczne. Znajdują one zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, maszynowym, precyzyjnym, można je stosować również w nowoczesnych przyrządach medycznych, sprzęcie biurowym, sprzęcie AGD, czy nawet zabawkach dla dzieci. Dobrze wykształcony technik mechatronik stanie się coraz bardziej poszukiwanym specjalistą.

Technik mechatronik jest zawodem szeroko profilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa specjalizację, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania słuchaczy. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, m.in. jako:

  • pracownicy niższego i średniego szczebla dozoru technicznego,
  • operatorzy linii produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu,
  • serwisanci i personel obsługujący: urządzenia medyczne, biurowe, obrabiarki sterowane numerycznie, zrobotyzowane linie produkcyjnei wiele innych.

KWALIFIKACJE (od września 2017):

EE.2.  Montaż, uruchamianie  i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

KWALIFIKACJE („stare”):

E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.