Zastępstwa

W dniu 23 lutego 2018 r. (piątek) następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Dąbek-Nagacz Mariola, Feldek Karina, Margielewska-Gromadka Joanna, Mikołajczak Małgorzata, Warzecha Katarzyna, _Czerwiec Bożena, bn, Siubka- Głąb Magdalena, Gawrońska Mariola(1-2)

KOREKTA

1aT6 – j.polski z 1,2l zajęcia zrealizowane 19.02
4bT5 – 5,6l wf zaj. zrealiz owane 22.02. Na 5l. przes zaj. j.ang gr.2 z 7l. Pozostali uczniowie zwolnieni.

Oddział (Klasa) Lekcja Nauczyciel Przedmiot Zastępuje nauczyciel: Sala szkolna
0/1 Feldek Karina Dyżur Jamrozik Olga 1 piętro bII
0/1 Mikołajczak Małgorzata Dyżur Tetych-Ćwik Teresa parter bII
1/2 Mikołajczak Małgorzata Dyżur Rachwalik Mirosława parter bII
2/3 Margielewska-Gromadka Joanna Dyżur Dobosz Łukasz parter bV
3/4 Feldek Karina Dyżur Stawska Ewelina 1 piętro bII
3/4 Margielewska-Gromadka Joanna Dyżur Koczwara Artur parter bV
3/4 Siubka- Głąb Magdalena Dyżur Bargieł Mateusz 1 piętro bI
3/4 Warzecha Katarzyna Dyżur Kowalczyk Mirosław parter bI
6/7 Feldek Karina Dyżur Gołda Krzysztof portiernia
1aT5 3 Siubka- Głąb Magdalena jaP Odwołane 4/ I – j. ang – 16
1aT6 1 Gawrońska Mariola jp Odwołane 1/ V -j.pol. -32
2 Gawrońska Mariola jp Odwołane 1/ V -j.pol. -32
3 Mikołajczak Małgorzata matP->jp Odwołane 6/ II – mat.-32
6 Feldek Karina fplwg->zow Papaj Janusz 104/ II -> 211/ V
1aTE 2 Mikołajczak Małgorzata matP->zow Jamrozik Olga 6/ II – mat.-32
4 Mikołajczak Małgorzata matR->dg Świątek Jolanta 6/ II – mat.-32
1bT6 4 Feldek Karina zzim->jnP Jamrozik Olga 104/ II -pr logist-32
5 Feldek Karina zzim->jnP Jamrozik Olga 104/ II -pr logist-32
1cT5 2 _Dąbek-Nagacz Mariola matR Odwołane 3/ III -mat-30
5 bn zow Tetych-Ćwik Teresa -> sg1
1cTE 4 bn zow Jamrozik Olga -> 104/ II
2aT5 3 Margielewska-Gromadka Joanna jnP Gaca Katarzyna 11/ V -> 2/ II
2aT6 4 bn zow Smyl – Wiśniewska Anna -> 202/ II
4 Warzecha Katarzyna rel->zow Smyl – Wiśniewska Anna 202/ II-j.niem.16
2cT5 1 Margielewska-Gromadka Joanna jnP Odwołane 11/ V -j. niem. – 20
7 Siubka- Głąb Magdalena jaP Odwołane 4/ I – j. ang – 16
2cTE 2 bn zow Jamrozik Olga -> 6/ II
3acTE 4 _Czerwiec Bożena miue->in.ele Jończyk Paweł 202/ I -pr. zaw. – 30
7 bn zow Bulanda Iwona -> 104/ II
3acTE-JM 3 _Czerwiec Bożena miue->zow Żurowska Anna 202/ I -pr. zaw. – 30
3aT6 1 Feldek Karina lwjgia Odwołane 104/ II -pr logist-32
2 Feldek Karina zzw Odwołane 104/ II -pr logist-32
5 Siubka- Głąb Magdalena jaR->zow Jasińska-Kumór Marta 4/ I – j. ang – 16
3aT6- BN 3 Feldek Karina pojz Odwołane 3/ I – j. obce – 12
3bT5 2 Margielewska-Gromadka Joanna jnP Gaca Katarzyna 11/ V -> 202/ II
3cT5 4 Margielewska-Gromadka Joanna jnP Gaca Katarzyna 11/ V -j. niem. – 20
4aT5 5 bn zow Kowalczyk Mirosław -> 102/ I
4aT5-MF 6 Mikołajczak Małgorzata matP Odwołane
7 Mikołajczak Małgorzata matP Odwołane
4bT5 1 Mikołajczak Małgorzata matP Odwołane 6/ II – mat.-32
4 bn zow Jończyk Paweł -> 202/ I
4bT6 6 Siubka- Głąb Magdalena jaP Odwołane 4/ I – j. ang – 16
4cT6 5 Warzecha Katarzyna rel->zow Kowalczyk Mirosław 5A/ IV -> 102/ I
4cTE 3 _Dąbek-Nagacz Mariola matP+R->zow Bulanda Iwona 3/ III -mat-30
4 _Dąbek-Nagacz Mariola matP+R->zzw Działowska Milena 3/ III -mat-30

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.