A.20 Rejestracja i obróbka obrazu

Kwalifikacja zawodów: fotograf – 343101, fototechnik – 343104

Kwalifikacja A.20 jest jedyną w zawodzie fotograf i jedną z dwóch w zawodzie fototechnik. Aby uzyskać pełne kwalifikacje w zawodzie i tytuł fototechnika, należy uzupełnić kwalifikację A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.
Postęp technologiczny i powszechna dostępność sprzętu elektronicznego do rejestracji materiałów cyfrowych przyczyniły się do rozwoju sektora usług związanych z przetwarzaniem materiałów fotograficznych i ich utrwalaniem w formie pocztówek, folderów, albumów, filmów, jak i publikowaniem w Internecie. Kształcenie w zawodzie fotograf, fototechnik przygotowuje specjalistów z zakresu multimediów i fotografii, poszukiwanych na rozwijającym się rynku szeroko pojętych usług cyfrowych.

KWALIFIKACJA – A.20.
1. Organizacja prac fotograficznych
Słuchacz:

 1. przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu;
 2. organizuje miejsca na potrzeby planu fotograficznego;
 3. określa metody rejestracji obrazu;
 4. dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych;
 5. przestrzega zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego;
 6. wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego;
 7. sporządza dokumentację z zakresu planowania i organizacji prac fotograficznych.

2. Rejestracja obrazu
Słuchacz:

 1. przestrzega zasad rejestracji obrazu;
 2. rejestruje obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych;
 3. wykonuje zdjęcia plenerowe;
 4. wykonuje zdjęcia studyjne;
 5. wykonuje zdjęcia techniczne;
 6. posługuje się sprzętem fotograficznym i oświetleniowym stosowanym podczas rejestracji obrazu.

3. Kopiowanie i obróbka obrazu
Słuchacz:

 1. dobiera sprzęt i urządzenia do kopiowania, obróbki i wizualizacji obrazu;
 2. wykonuje kopie obrazów na materiałach fotograficznych;
 3. wykonuje obróbkę chemiczną materiałów fotograficznych;
 4. wykonuje skanowanie oryginałów;
 5. dokonuje cyfrowej obróbki obrazu;
 6. drukuje obrazy z plików graficznych;
 7. archiwizuje obrazy;
 8. wykonuje konserwację sprzętu i urządzeń do powielania i obróbki obrazu.

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.