A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Kwalifikacja zawodu: fototechnik-343104,  technik cyfrowych procesów graficznych-311911

Kwalifikacja A.25 jest jedną z dwóch w zawodzie fototechnik i jedną z trzech w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych. Absolwent szkoły lub KKZ w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych po potwierdzeniu kwalifikacji A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania, A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych i A.55. Drukowanie cyfrowe może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie fototechnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.20. Rejestracja i obróbka obrazu.

KWALIFIKACJA – A.25.
1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych
Słuchacz:

 1. rozpoznaje formaty oraz typy materiałów analogowych i cyfrowych;
 2. określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych;
 3. gromadzi oraz kataloguje materiały cyfrowe;
 4. przygotowuje materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych;
 5. przestrzega zasad i określa metody i techniki rejestrowania materiałów w postaci cyfrowej;
 6. rejestruje materiały w postaci cyfrowej;
 7. dobiera oprogramowanie do tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych;
 8. przestrzega zasad i stosuje techniki tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych;
 9. tworzy obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne z zastosowaniem specjalistycznych programów i urządzeń;
 10. stosuje system zarządzania barwą do wykonania projektów multimedialnych.

2. Przygotowanie projektów multimedialnych
Słuchacz:

 1. dobiera metody oraz techniki wykonania prezentacji dla mediów cyfrowych;
 2. wykonuje prezentacje z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;
 3. stosuje metody i techniki tworzenia internetowych projektów multimedialnych;
 4. wykonuje projekty multimedialne przeznaczone do publikacji w Internecie;
 5. przestrzega zasad publikacji i aktualizacji gotowego projektu internetowego;
 6. publikuje internetowy projekt multimedialny.

Plan nauczania   A.25 – Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych – 10 miesięcy

  Przedmiot L. godzin
1. Projekty multimedialne 90
2. Cyfrowe maszyny drukujące 30
3. Technologie multimedialne 90
  4. Język angielski zawodowy 30
  5. Grafika komputerowa 70
  6. Fotografia studyjna i reklamowa 40
  7. Działalność gospodarcza w poligrafii 20
Łącznie 370

Praktyka zawodowa: 2 tygodnie

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.