A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

Kwalifikacja zawodu: technik logistyk 333107

Kwalifikacja A.30 jest jedna z trzech kwalifikacji w zawodzie Technik logistyk. Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie wszystkich zasobów: ludzi, magazynów, materiałów oraz narzędzi w taki sposób, by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy firmy w zakresie działań związanych z produktem. Dzięki logistykom współpracujące ze sobą przedsiębiorstwa tworzą kolejne ogniwa łańcucha, wzdłuż którego sprawnie płyną surowce i materiały zamieniające się w produkty. Technik logistyk jest również odpowiedzialny za nadzór dostawy towaru do klientów, obsługę transportu towarów za pomocą programów informatycznych oraz optymalizację kosztów wysyłki produktów. Zatrudnienie logistycy znajdą w branżach takich jak: przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja oraz w firmach specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

KWALIFIKACJA – A.30.
1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie
produkcji
Słuchacz:

 1. dobiera sposób zaopatrzenia materiałowego do potrzeb systemu produkcyjnego;
 2. dobiera urządzenia techniczne do formy organizacji procesu produkcyjnego;
 3. dobiera system odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji;
 4. dobiera systemy informatyczne do formy organizacji procesu produkcji;
 5. organizuje przepływ zasobów i informacji między poszczególnymi etapami ich przetwarzania;
 6. nadzoruje i monitoruje przepływ zasobów i informacji;
 7. sporządza dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych.

2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
Słuchacz:

 1. dobiera system zamawiania towarów w zależności od organizacji pracy w magazynie i zlecenia klienta;
 2. przestrzega zasad zarządzania zapasami;
 3. dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;
 4. dobiera parametry przechowywania materiałów;
 5. optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;
 6. organizuje czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania;
 7. dobiera opakowania do rodzaju produktów, potrzeb klienta i środków transportu;
 8. stosuje magazynowe systemy informatyczne oraz zasady automatycznej identyfikacji towarów;
 9. nadzoruje przebieg procesów magazynowych;
 10. ustala ceny usług magazynowych;
 11. sporządza dokumentację magazynową.

3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji
Słuchacz:

 1. planuje etapy dystrybucji;
 2. dobiera kanały dystrybucji do przyjętej strategii przepływu;
 3. wybiera kontrahentów według przyjętych kryteriów;
 4. organizuje współpracę jednostek uczestniczących w łańcuchu dystrybucji;
 5. stosuje systemy informatyczne w procesie dystrybucji;
 6. stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;
 7. analizuje mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych;
 8. nadzoruje proces dystrybucji produktów;
 9. sporządza dokumenty dotyczące przepływu między ogniwami kanał

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.