A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

Kwalifikacja zawodu: technik cyfrowych procesów graficznych-311911

Kwalifikacja A.54 jest jedną z trzech w zawodzie: Technik cyfrowych procesów graficznych.
Uczestnik kursu A.54 dobiera procesy i ustala parametry drukowania w różnych technikach
drukarskich, zajmuje się eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących. Wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt. Pracownik posiadający kwalifikacje w obrębie zawodu: technik cyfrowych procesów graficznych jest potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek. Umiejętności z obrębu kwalifikacji A.54 stanowią podbudowę do kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich.

KWALIFIAKCJA – A.54.

1. Opracowywanie publikacji
Słuchacz:

 1. opracowuje materiały wydawnicze dotyczące publikacji;
 2. ustala parametry technologiczne wyrobu;
 3. planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego w środowisku cyfrowym;
 4. wykonuje obliczenia dotyczące zapotrzebowania materiałowego;
 5. przestrzega zasad kalkulacji kosztów wytworzenia produktu poligraficznego;
 6. wykonuje obliczenia kosztów wytworzenia produktu poligraficznego.

2. Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania
Słuchacz:

 1. gromadzi i przetwarza materiały cyfrowe przeznaczone do wykonania prac graficznych i publikacji;
 2. przestrzega zasad składania tekstu i łamania publikacji;
 3. składa tekst i łamie publikację za pomocą specjalistycznego oprogramowania;
 4. określa i dobiera metody reprodukcji poligraficznej oraz obróbki grafiki;
 5. przygotowuje i modyfikuje grafikę z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania;
 6. tworzy kompozycje graficzno-tekstowe za pomocą specjalistycznego oprogramowania;
 7. przestrzega zasad przygotowania materiału cyfrowego do naświetlania lub drukowania;
 8. przygotowuje materiał cyfrowy do naświetlania lub drukowania;
 9. wykonuje impozycję prac cyfrowych;
 10. wykonuje wydruki próbne;
 11. określa zakres zastosowania cyfrowych systemów produkcyjnych w poligrafii;
 12. posługuje się cyfrowymi systemami produkcyjnymi w produkcji poligraficznej.

Plan nauczania A.54 Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania

  Przedmiot L. godzin
1. Cyfrowe technologie graficzne 90
2. Projektowanie procesów graficznych i poligraficznych 50
3. Technologie multimedialne 25
4. Materiałoznawstwo 15
5. Przygotowanie do drukowania 120
6. Podstawy poligrafii 20
7. Fotografia studyjna i reklamowa 60
8. Maszyny i urządzenia cyfrowe 15
Łącznie 395

Praktyka zawodowa: 2 tygodnie

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.