A.55 Drukowanie cyfrowe

Kwalifikacja zawodu: technik cyfrowych procesów graficznych-311911

Kwalifikacja A.55 jest jedną z trzech w zawodzie: Technik cyfrowych procesów graficznych. Umiejętności z obrębu kwalifikacji A.55 stanowią podbudowę do kształcenia w zawodach: drukarz, technik procesów drukowania.

KWALIFIKACJA –A.55

1. Drukowanie nakładu
Słuchacz:

 1. dobiera maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;
 2. dobiera podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu;
 3. przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu;
 4. przygotowuje materiały cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;
 5. przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do cyfrowego drukowania nakładu;
 6. przygotowuje maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;
 7. przestrzega zasad cyfrowego drukowania nakładu na maszynach cyfrowych;
 8. obsługuje drukujące maszyny cyfrowe;
 9. ocenia jakość cyfrowych wydruków nakładów;
 10. określa sposoby personalizacji druków;
 11. dobiera metody wykończania wydruków cyfrowych;
 12. wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków cyfrowych.

2. Wykonywanie wydruków wielkoformatowych
Słuchacz:

 1. dobiera maszyny cyfrowe do drukowania wielkoformatowego;
 2. przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do drukowania wielkoformatowego;
 3. przygotowuje materiały cyfrowe do drukowania wielkoformatowego;
 4. przestrzega zasad przygotowania cyfrowych maszyn wielkoformatowych do drukowania;
 5. przygotowuje cyfrowe maszyny wielkoformatowe do drukowania;
 6. przestrzega zasad wykonania wydruków wielkoformatowych;
 7. obsługuje cyfrowe maszyny wielkoformatowe;
 8. wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków wielkoformatowych;
 9. dobiera system wystawienniczy do prezentacji wydruków wielkoformatowych;
 10. przygotowuje wydruki wielkoformatowe do ekspozycji.

Plan nauczania   A.55 – Drukowanie cyfrowe – 8 miesięcy

  Przedmiot L. godzin
1. Laboratorium przygotowania materiałów cyfrowych 30
2. Laboratorium wydruków wielkoformatowych 30
3. Laboratorium drukowania cyfrowego 75
4. Procesy reprodukcyjne 30
4. Przygotowanie wydruków cyfrowych 30
4. Język angielski zawodowy 30
Łącznie 225

Praktyka zawodowa: 2 tygodnie

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.