Barbórka 2017 – młode lisy i stare strzechy

04-12-2017

Świat górniczej społeczności to ogromny koloryt zwyczajów, tradycji, języka, kodeksu postępowania, a nawet poczucia humoru, które skutecznie równoważą niebezpieczeństwo i zagrożenie życia będące nieodłączną częścią ich pracy.

Barbórka, wywodząca swoją nazwę od imienia patronki górników – świętej Barbary, jest wyjątkowym momentem w ich zawodowym życiu. W tym dniu szczególnie winniśmy pamiętać, że dzięki ich odwadze i codziennemu poświęceniu, możemy żyć wygodnie, bezpiecznie i nowocześnie.

Technikum nr 6 im. Jana III Sobieskiego wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kształci adeptów sztuki górniczej od blisko 60-ciu lat. Absolwenci kierunku: technik górnictwa podziemnego stanowią znaczącą część załogi Zakładu Górniczego Sobieski S.A. TAURON Wydobycie S.A oraz innych znaczących zakładów wydobywczych w Polsce.

Podobnie jak w latach ubiegłych najstarsi uczniowie – maturzyści z klas IVb i IVc T6 uczestniczyli w tradycyjnej ceremonii „skoku przez skórę” i zostali uroczyście pasowani, przez co oficjalnie przyjęci do społeczności górniczej. Przyrzeczenie obrony godności stanu górniczego oraz sumiennej i ofiarnej pracy młodzi górnicy złożyli w obecności swoich rodziców, dyrekcji, nauczycieli i społeczności uczniowskiej CKZiU.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zacni goście, wśród których pojawili się przedstawiciele władz miasta, organu prowadzącego, zakładu patronackiego Tauron Wydobycie S.A., Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, nauczycielskich i górniczych organizacji związkowych oraz instytucji kultury.

O oprawę artystyczną zadbali młodsi koledzy – uczniowie klas IIaT6 i IIbT5 pod opieką wychowawców i przy wsparciu nauczycieli zajęć praktycznych. Publiczność miała okazję zobaczyć krótkie inscenizacje oraz wysłuchać zarówno refleksji życiowych, jak i górniczych dowcipów w gwarze śląskiej. Natomiast sami reprezentanci klas górniczych wzięli udział w konkurencji sprawdzającej nabyte umiejętności praktyczne. Damsko-męskie drużyny dzielnie współzawodniczyły w montażu stojaków SV.

Dziękujemy.

B.B.

 

Wszystkim uczniom klas górniczych Technikum Nr 6 składamy najserdeczniejsze życzenia w dniu ich święta!

Ilość odsłon: 2160

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.