Biblioteka - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE
Zapalamy do czytania

Zapalamy do czytania

Bib­lioteka CKZ­iU pode­j­mu­je różne dzi­ała­nia, by zapal­ić uczniów do czy­ta­nia.  Tytułowe hasło znalazło się w przestrzeni tegoroczny­ch Między­nar­o­dowych Targów Książki w Krakowie. Zachę­camy do przeczy­ta­nia i obe­jrzenia relacji z tego wydarzenia .

Aktu­al­nie  zachę­camy do udzi­ału w akcji CZYTAJ.PL

Pobierz obrazki

 

Przy­pom­i­namy również o trwa­jącej akcji czytel­niczej — Nowoś­ci wydawnicze z Księ­gar­ni Tuliszków.

 

Zaprasza­my do Bib­lioteki!

 

 

Maraton horrorów

Maraton horrorów

Przy­pom­i­namy o trwa­ją­cym do piątku Mara­tonie hor­rorów!

Pasjonu­ją Cię hor­ro­ry?
Lubisz dreszczyk emocji?
Weź udzi­ał w hal­lowenowej akcji bib­liotecznej od 31.10. do 09.11.

Dla uczest­ników gwaran­towany cukierek…
…albo psikus 😉

Wycieczka na Międzynarodowe Targi Książki — 25 X (czwartek)

Wycieczka na Międzynarodowe Targi Książki — 25 X (czwartek)

Osoby, które zapisały się na wycieczkę do Krakowa na Między­nar­o­dowe Targi Książki, pros­zone są o wpłatę pieniędzy w wysokoś­ci 30 zł oraz odbiór zgody na wyjazd. Pod­pisane zgody oraz pieniądze należy przynieść do bib­lioteki w ter­minie do środy (24 X). Więcej infor­ma­cji u opiekunów wycieczki, którymi w tym roku są: mgr Mar­ta Jasińska-Kumór oraz mgr Mar­i­o­la Gawrońska.
Uwa­ga!
Mamy jeszcze wol­ne miejs­ca — chęt­ny­ch zaprasza­my do bib­lioteki 🙂