Akcja Czytaj PL 2020: 12 bestsellerów znowu za darmo! - Biblioteka
Akcja Czytaj PL 2020: 12 bestsellerów znowu za darmo!

Akcja Czytaj PL 2020: 12 bestsellerów znowu za darmo!

Wys­tar­towała akc­ja Czy­taj PL 2020! Najwięk­sza w Polsce i na świecie tego rodza­ju akc­ja czytel­nicza w tym roku będzie szczegól­nie moc­no obec­na w przestrzeni wirtu­al­nej. W reko­r­dowej edy­cji Czy­taj PL 2019 pon­ad 50 000 użytkown­ików przeczy­tało książki aż 130 tysię­cy razy! Poprzeczka została zaw­ies­zona bard­zo wysoko. Orga­ni­za­torzy moty­wu­ją miłośników książek do bicia kole­jny­ch reko­rdów i zachę­ca­ją, by znowu czy­tać, ofer­u­jąc im w aplikacji Woblink 12 najświeższy­ch tytułów pop­u­larny­ch i uznany­ch autorów, m.in. Dominiki Słowik, Mar­iusza Szczygła, Jakuba Małeck­iego, Mikoła­ja Łoz­ińskiego i Remigiusza Mroza. Czy­taj PL rusza 2 listopada i potr­wa cały miesiąc.

plakat czytaj pl 2020 listopad

Czytaj PL 2020 – lista dostępnych książek:

1. Jakub Ćwiek „Top­iel” (Wydawnict­wo Mar­gin­esy)

2. Wojtek Drew­ni­ak „His­to­ria bez cen­zury 5. I straszno, i śmieszno – PRL” (Wydawnict­wo Znak)

3. Pauli­na Hen­del „Strażnik” (We Need YA)

4. Mikołaj Łoz­iński „Stramer” (Wydawnict­wo Lit­er­ack­ie)

5. Karoli­na Macios „Czarne morze” (Wielka Lit­era)

6. Andri Snær Mag­na­son „O cza­sie i wodzie” (Karak­ter)

7. Jakub Małecki „Hory­zont” (Wydawnict­wo SQN)

8. Robert Małecki „Zadra” (Czwarta Strona)

9. Remigiusz Mróz „Głosy z zaświatów” (Wydawnict­wo Fil­ia)

10. Dominika Słowik „Zimowla” (Wydawnict­wo Znak)

11. Ste­fanie Stahl „Kochaj najlepiej jak potrafisz” (Wydawnict­wo Otwarte)

12. Mar­iusz Szczy­gieł „Nie ma” (wydawnict­wo Dowody na Ist­nie­nie)

Znowu czytam

Znowu czy­tam” to hasło, które towarzyszy tegorocznej edy­cji akcji Czy­taj PL. Po raz kole­jny sięgamy po 12 wyjątkowych książek, które we współpra­cy z wydaw­cami udostęp­ni­amy bezpłat­nie dla wszys­t­kich – i tych kocha­ją­cy­ch książki, którzy „znowu” dołączą do akcji i bez waha­nia sięgną po nasze lit­er­ack­ie propozy­c­je, jak i tych, którzy będą z nami po raz pier­wszy.

Zachę­camy do udzi­ału w akcji Czy­ta­j­PL.

Bib­liotekarze CKZ­iU

Comments are closed.