Czwartki z poezją - Biblioteka
Czwartki z poezją

Czwartki z poezją

Krzysztof Kamil Baczyński

Biała magia

Sto­jąc przed lus­trem ciszy
Bar­bara z rękami u włosów
nale­wa w szk­lane ciało
sre­brne kro­pelki gło­su.

I wtedy jak dzban — światłem
zapeł­nia się i szk­lą­ca
prze­j­mu­je w siebie gwiazdy
i biały płyn miesią­ca.

Przez ciała drżą­cy pryz­mat
w muzyce biały­ch iskier
łasice się prześl­izną
jak snu puszys­te listki.

Oszronią się w nim niedźwidzie,
jas­ne od gwiazd polarny­ch,
i myszy się stru­mień przewiedzie
płynąc law­iną gwarną.

Aż napełniona mlecznie,
w sen się powoli zapad­nie,
a czas melodyjnie osiądzie
kaskadą blasku na dnie.

Więc ma Bar­bara sre­brne
ciało. W nim pręży się miękko
biała łasi­ca mil­czenia
pod niewdzial­ną ręką.

Źródło: https://www.pap.pl/aktualnosci/-krzysztof-kamil-baczynski.html

Comments are closed.