Wesołych Świąt Wielkanocnych! - Biblioteka
Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji zbliża­ją­cy­ch się Świąt Wielka­noc­ny­ch ? ??składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, mnóst­wo wiosen­nego słoń­ca ☀️ oraz samy­ch sukcesów. ? Niech te Świę­ta napełnią Wasze ser­ca ❤radoś­cią i nadzieją, a chwile spęd­zone w gronie najbliższy­ch dodadzą otuchy i poz­wolą przezwyciężyć wszys­tkie trud­noś­ci. ??

Wicedyrek­tor Mag­dale­na Esmund i zespół bib­liotekarzy: ??Boże­na Papaj, Anna Kosobudzka, Mar­ta Kumór- Jasińska, Ilona Woszczy­na-Kozioł ??

Świąteczne kartki przy­go­towali uczniowie tech­nikum reklamy

oraz tech­nikum grafiki i poligrafii cyfrowej???

Źródło: grafiki ze zbiorów CKZ­iU w Jaworznie, w wyko­na­niu uczniów klas Tech­nikum reklamy i Tech­nikum grafiki i poligrafii cyfrowej.

Comments are closed.