Czwartki z poezją :) - Biblioteka
Czwartki z poezją :)

Czwartki z poezją :)

Bolesław Leśmi­an — W mali­nowym chruś­ni­aku

W mali­nowym chruś­ni­aku, przed ciekawych wzrok­iem 

Zapodziani po głowy, przez długie godziny 

Zry­wal­iśmy przy­byłe tej nocy maliny. 

Pal­ce miałaś na oślep skr­waw­ione ich sok­iem. 

Bąk złośnik huczał basem, jak­by straszył kwiaty, 

Rdza­we guzy na słońcu wygrze­wał liść chory, 

Złach­ma­ni­ały­ch pajęczyn skrzyły się wisio­ry 

I szedł tyłem na grz­biecie jak­iś żuk kos­maty. 

Duszno było od mal­in, któreś, szepcząc, rwała, 

A szept nasz tylko wów­czas naci­chał w ich woni, 

Gdym wargami wygar­ni­ał z podanej mi dłoni 

Owoce, przepo­jone wonią twe­go ciała. 

I stały się maliny narzędziem pieszc­zo­ty 

Tej pier­wszej, tej zdzi­wionej, która w całym niebie 

Nie zna inny­ch upo­jeń, oprócz samej siebie, 

I chce się wciąż pow­tarzać dla włas­nej dzi­woty. 

Źródło: https://polska-poezja.pl/lista-wierszy/65-boleslaw-lesmian-w-malinowym-chrusniaku, https://www.youtube.com/watch?v=yO5GriNz_Bs
Comments are closed.