Dzień dziecka:) - Biblioteka
Dzień dziecka:)

Dzień dziecka:)

Raz w roku jest taki dzień,
Kiedy wspom­nie­nie dziecińst­wa,
Powraca do nas jak cień!
W tym dniu, każdy z nas,
Chci­ałby znów się dzieck­iem stać,
Choć na krótki czas!
Bo prze­cież w każdym z nas,
Bo prze­cież w każdej,
dorosłej oso­bie.
Zarówno we mnie,
Jak i w tobie.
Cząstka dziecka nadal tkwi!
Więc bawmy się dziś,
- Jak dzieci!
I otwórzmy zabaw­ie drzwi!

Życzymy Wam wiele słoneczka,
uśmiechu i radoś­ci.
Niech w Waszy­ch ser­cach,
zawsze ciepełko goś­ci.
Baw­cie się dziś wesoło,
real­izu­j­cie marzenia,
bo kiedy minie to Świę­to,
zostaną wspani­ałe wspom­nienia!

Bib­liotekarze CKZ­iU

Comments are closed.