Czwartki z poezją - Biblioteka
Czwartki z poezją

Czwartki z poezją

Ocal­ić od zapom­nienia

Ile razem dróg prze­by­ty­ch,
ile ścieżek przedep­tany­ch,
ile deszczów, ile śniegów,
wiszą­cy­ch nad latar­ni­ami,
ile listów, ile rozs­tań,
cięż­kich godz­in w mias­tach wielu,
i znów upór żeby pow­stać,
i znów iść i dojść do celu.

Ile w trudzie nieustan­nym,
wspól­ny­ch zmartwień,
wspól­ny­ch dążeń,
ile chle­bów rozkra­jany­ch,
pocałunków, schodów, książek,
oczy Twe jak piękne świece,
a w ser­cu źródło promienia,
więc ja chci­ałabym
Two­je serce ocal­ić od zapom­nienia!

U Twych ramion płaszcz pow­isa,
krzyk­li­wy, z leśne­go ptact­wa,
długi przez cały kory­tarz,
przez pod­wórze aż gdzie gwiaz­da Wenus(Mars?!),
a Tyś lot i górność chmurną,
blask wody i kamienia,
chci­ałabym oczu Twoich chmurność
ocal­ić od zapom­nienia!

Kon­stan­ty Ilde­fons Gałczyński

Źródło: https://www.kigalczynski.pl/wiersze/piesni

Poniżej ???utwór Gałczyńskiego w wyko­na­niu Marka Grechuty, który nie stron­ił od poezji na wskroś nowoczes­nej, czego wyrazem jest “Piosenka” do wier­sza Juliana Przy­bosia równie “futu­rysty­cz­na” w eksplo­du­ją­cy­ch smy­czkach, co słowa poe­ty .

Grechuta potrafił też tworzyć liryczne miniatu­ry bliższe kanonowi muzyki pop­u­larnej, jak “Zadymka” do strof Tuwima, ale kole­jne perełki poezji śpiewanej w wyko­na­niu Marka Grechuty przed­staw­ię już w nowym roku szkol­nym. ??

Życzymy udany­ch i słoneczny­ch wakacji??? Nie zapom­ni­j­cie o wypoży­cze­niu ciekawych książek na wakac­je!

Do Zobaczenia??

IWK

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=m4A589YPITA

Comments are closed.