Kiermasz Podręczników Używanych już za nami!!! - Biblioteka
Kiermasz Podręczników Używanych już za nami!!!

Kiermasz Podręczników Używanych już za nami!!!

Wrześniową  trady­cją naszej szkoły są kier­masze podręczników.?? W dni­ach 9 i 16 wrześ­nia w CKZ­iU odbył się kier­masz podręczników, zor­ga­ni­zowany przez ??‍???‍?????‍♀️ Bib­liotekarzy szkol­nej bib­lioteki.?? W  holu budynku III zgro­madz­iły się tłumy zain­tere­sowany­ch zarówno kup­nem jak i sprzedażą książek . Tegorocz­na akc­ja cieszyła się ogrom­ną pop­u­larnoś­cią. Mamy nadzieję, że za rok sukces się powtórzy.

Bib­liotekarze CKZ­iU

Comments are closed.