Halloween w bibliotece - Biblioteka
Halloween w bibliotece

Halloween w bibliotece

Dynie, stra­chy, czarown­ice i .… książki w Bib­liote­ce czyli STRRRASZNIE FAJNA KSIĄŻKA do poczy­ta­nia w szkol­nej bib­liote­ce.🎃🎃🎃 Spec­jal­na propozy­c­ja książek dla młodzieży🎃🎃🎃 i dorosły­ch przy­go­towana w formie ekspozy­cji w 📚📙🎃🎃📚📚Cen­trum Ksz­tałce­nia zawodowe­go i Ustaw­iczne­go zaw­ier­ała najbardziej poczyt­ne tytuły książek o tem­atyce 📚📚sen­sacyjnej, krymi­nal­nej,📚📚 a także lit­er­aturę grozy. Tak spędzil­iśmy Hal­loween 🎃📖📕🎃🎃w bib­liote­ce!

Źródło: zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Comments are closed.