Świąteczne życzenia ? - Biblioteka
Świąteczne życzenia ?

Świąteczne życzenia ?

Życzymy Wam zad­owole­nia i satys­fakcji z pode­j­mowany­ch wyzwań.??? ???????? Niech mag­icz­na moc wig­ili­jne­go wiec­zoru przyniesie Wam spokój, wytch­nie­nie i radość.???Każda chwila świąt Boże­go Nar­o­dzenia niech żyje włas­nym pięknem, a Nowy Rok obdaru­je Was zdrowiem, pomyśl­noś­cią i szczęś­ciem.

Bib­liotekarze CKZ­iU ?

Patryc­ja Najdek, kl. 1bT5 


Wik­to­ria Sędzi­ak, kl.1bT5

Mał­gorzata Migas, 1bT5
Wik­to­ria Gar­bacz, kl.1bT5
Mag­dale­na Hanisz, kl. 1bT5
Wik­to­ria Sędzi­ak, kl.1bT5

Agata Szmyl, kl. 1bT5

Źródło: grafiki uczniów reklamy z klasy 1bT5

Comments are closed.