Książki na świąteczny czas ? - Biblioteka
Książki na świąteczny czas ?

Książki na świąteczny czas ?

Drodzy Czytel­ni­cy, zaprasza­my po książki, które umilą Wam świąteczny ??????? czas. Pamię­ta­j­cie, że w trak­cie zdal­ne­go naucza­nia bib­lioteka jest otwarta!

Serdecznie zaprasza­my ??

Bib­liotekarze CKZ­iU

Źródło: fotografia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Comments are closed.