Propozycje książkowe na ferie zimowe! - Biblioteka
Propozycje książkowe na ferie zimowe!

Propozycje książkowe na ferie zimowe!

W te ferie zimowe nie będziesz się nudz­ić, bo wybrałyśmy mnóst­wo dobrych ?? książek , które z pewnoś­cią spraw­ią, że na te dwa tygod­nie zapom­nisz o szkole. Zwłaszcza kiedy opady śniegu ide­al­nie przysy­pu­ją wspom­nie­nie o nauce.
 
Dni są krótkie, więc trze­ba sobie zor­ga­ni­zować zaję­cie na długie, mroźne wiec­zo­ry. Nie macie pomysłów? Zatem rusza­my z pomocą! Mamy w swo­jej ofer­cie książki, które wprowadzą Was ???? w świat fanazji, przy­gody ?? i poz­wolą na chwilę zapom­nieć o prze­moc­zony­ch skar­petkach ? i zmarznię­ty­ch dło­ni­ach. Nasze książki z pewnoś­cią umilą Wam czas, które­go nie będziecie musieli liczyć, bo w końcu szczęśli­wi cza­su nie liczą, a Wy szczęśli­wie spędzi­cie go przy ??? lit­er­aturze.

Zaczy­namy ferie zimowe!!!

Źródło: fotografia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Comments are closed.