Wielkie Litery – niech nie ogranicza Was nic poza wyobraźnią! - Biblioteka
Wielkie Litery – niech nie ogranicza Was nic poza wyobraźnią!

Wielkie Litery – niech nie ogranicza Was nic poza wyobraźnią!

Przyłącza­my się do akcji konkur­sowej i wspól­nie z ucz­ni­ami CKZ­iU staramy się o pow­ięk­sze­nie księ­gozbioru naszej szkol­nej bib­lioteki o kole­jne tytuły z serii Wielkie Litery!

Czy­tanie jest dla wszys­t­kich, a zbyt mała czcionka nie musi być ogranicze­niem w lek­turze! Celem konkur­su jest pop­u­laryza­c­ja książek z dużą czcionką oraz czytel­nict­wa wśród osób słabowidzą­cy­ch i seniorów.

Linki do stron wydawnict­wa WIELKIE LITERY ?

https://www.facebook.com/wielkielitery.azymut

https://www.instagram.com/wielkie.litery/?hl=pl
Amelia Saw­icka, CKZ­iU w Jaworznie, kl.3bT5
Miłosz Gałecki, CKZ­iU w Jaworznie, kl.3bT5

Pauli­na Kozioł, LO I im. S.Staszica w Chrzanowie, kl.1d
Comments are closed.