Wielkanocne życzenia:) - Biblioteka
Wielkanocne życzenia:)

Wielkanocne życzenia:)

??? Z okazji Świąt Wielka­noc­ny­ch prag­niemy złożyć życzenia, płynące pros­to z serc ❤️❤️❤️❤️ bib­liotekarzy. Oprócz wszel­kich serdecznoś­ci, życzymy naszym czytel­nikom, prawdzi­we­go świąteczne­go odpoczynku, byś­cie nabrali nowe­go, jeszcze więk­sze­go zapału do czy­ta­nia.

Bib­liotekarze CKZ­iU ????

Mar­ty­na Gierek, kl.1bT5
Comments are closed.