Targi Książki Kraków 2022 - Biblioteka
Targi Książki Kraków 2022

Targi Książki Kraków 2022

Bib­lioteka CKZ­iU orga­nizu­je dla osób chęt­ny­ch wyjazd w dniu 28.10.2022 do Krakowa na Targi Książki.

Zapisy w bib­liote­ce- osoba odpowiedzial­na za orga­ni­za­cję wyjaz­du A. Kozub. Koszt 50 zł (prze­jazd autokarem i wstęp). Chęt­ny­ch prosimy o zgłosze­nie do 20.10.2022.

https://ksiazka.krakow.pl/pl/

https://www.youtube.com/watch?v=thVh82IqjbA

https://targiksiazki.exposupport.pl/prezentacje

Zaprasza­my

Bib­liotekarze CKZ­iU

Comments are closed.