Świąteczne życzenia:) - Biblioteka
Świąteczne życzenia:)

Świąteczne życzenia:)

Źródło: grafika- Pauli­na Ociep­ka, kl. IVbT5

Życzymy wszys­tkim czytel­nikom 

wielu  rados­ny­ch przeżyć,

niech magia wig­ili­jne­go wiec­zoru

przyniesie Wam spokój i radość,

niech każ­da chwila

Świąt Boże­go Nar­o­dzenia

żyje włas­nym pięknem,

a w nad­chodzą­cym Nowym Roku

niech towarzyszy Wam zawsze dobra książka.

???????? Bib­liotekarze CKZ­iU

Comments are closed.