Retro Walentynki ❤️❤️❤️ - Biblioteka
Retro Walentynki ❤️❤️❤️

Retro Walentynki ❤️❤️❤️

WYŚLIJ WALENTYNKĘ !

We wtorek rusza pocz­ta walen­tynkowa!

Od wtorku ( 7 lute­go) każde­go dnia w kory­tarzu przy bib­liote­ce szkol­nej będą umieszczane kartki walen­tynkowe  spec­jal­nie zapro­jek­towane i wyko­nane przez uczniów pier­wszej  oraz drugiej klasy reklamy, które dodatkowo skry­wa­ją muzy­czną niespodziankę- unika­towy kod QR, więc:

  1. Przyjdź do holu przy bib­liote­ce szkol­nej
  2. Weź z tabl­i­cy unika­tową kartkę walen­tynkową
  3. Zaadresuj kop­ertę ( imię, nazwisko osoby, do której mają trafić życzenia, podaj klasę/szkołę)
  4. Wrzuć przesyłkę do przy­go­towanej skrzynki
  5. 14 lute­go Two­ja sym­pa­tia otrzy­ma niezwykły prezent

Pamię­taj, że nasze kartki walen­tynkowe to seria lim­i­towana! Nie prze­gap okazji!

Dodatkowo do losowo wybranej walen­tynki będzie dołąc­zone pod­wójne zaprosze­nie na kolację do pizzerii Mattarel­lo  w Jaworznie!

Wszel­kich infor­ma­cji udziela­ją

Ilona Woszczy­na-Kozioł  i  Boże­na Papaj

Źródło: fotografie ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Źródło: https://youtu.be/OZktycd7Ido
Comments are closed.