Świąteczne życzenia - Biblioteka
Świąteczne życzenia

Świąteczne życzenia

Składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji nad­chodzą­cy­ch Świąt Wielka­noc­ny­ch. Życzymy przede wszys­tkim zdrowia, pogody ducha i nie­gas­nące­go optymiz­mu. Niechaj ten szczegól­ny czas, niosą­cy ze sobą sym­bol­iczną obiet­nicę odnowy i odrodzenia, przyniesie każde­mu z nas spokój i wytch­nie­nie od codzi­en­ny­ch trosk, doda­jąc zarazem otuchy i sił do dzi­ała­nia. Wszelkiej pomyśl­noś­ci – życzą bib­liotekarze CKZ­iU!

Źródło: https://pixabay.com/pl/photos/jajko-wielkanocne-wielkanoc-wierzba-3257194/

Comments are closed.