E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Kwalifikacja zawodu: technik informatyk – 351203

Kwalifikacja E.12 jest jedną z trzech w zawodzie: Technik informatyk. Technik informatyk w swojej pracy wykonuje szereg czynności związanych z obsługą komputera, projektuje bazy danych oraz arkusze kalkulacyjne, zajmuje się instalacją, wdrożeniami oraz obsługą oprogramowania użytkowego, sprzętu komputerowego oraz jego naprawą. Tworzy sieci komputerowe i nimi administruje. Jest przygotowany do programowania. Do jego obowiązków należy często szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputera. W zależności od tego, gdzie pracuje, ma kontakt z różnym oprogramowaniem – od standardowego do bardzo wyspecjalizowanego. Technik informatyk pracuje najczęściej w pomieszczeniach biurowych, a jego praca ma charakter indywidualny. Zazwyczaj jest to typowa praca siedząca. Praca ma zarazem charakter usługowy – do technika informatyka zwracają się wszyscy ci, którzy mają problemy z komputerem lub oprogramowaniem. Kontakty z użytkownikami sprzętu i oprogramowania na terenie przedsiębiorstwa są więc nieuniknione, w sytuacji gdy dochodzi do awarii sprzętu lub oprogramowania.

KWALIFIKACJA- E.12
1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy.
Słuchacz:

 1. stosuje systemy liczbowe używane w technice komputerowej;
 2. wymienia funkcje i przestrzega zasad działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera;
 3. dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
 4. montuje komputer osobisty z podzespołów;
 5. modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste;
 6. planuje przebieg prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;
 7. instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje;
 8. stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;
 9. instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń;
 10. konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym;
 11. stosuje oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego;
 12. stosuje oprogramowanie zabezpieczające;
 13. odczytuje dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych;
 14. opracowuje wskazania do użytkowania systemu operacyjnego;
 15. sporządza cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
 16. opracowuje dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;
 17. stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;
 18. rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego;
 19. stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego.
Słuchacz:

 1. wyjaśnia zasadę działania interfejsów komputera osobistego;
 2. wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 3. przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy;
 4. stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 5. dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 6. wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 7. instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 8. konfiguruje urządzenia peryferyjne komputera osobistego.

3. Naprawa komputera osobistego.
Słuchacz:

 1. posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;
 2. określa kody błędów uruchamiania komputera osobistego;
 3. lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego;
 4. lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji;
 5. lokalizuje uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 6. sporządza harmonogram prac związanych z lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego;
 7. dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego;
 8. odzyskuje z komputera osobistego dane użytkownika;
 9. tworzy kopie bezpieczeństwa danych;
 10. formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego;
 11. sporządza kosztorys naprawy komputera osobistego.

Plan nauczania E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych – 10 miesięcy

  Przedmiot L. godzin
1. Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej 160
2. Laboratorium urządzeń techniki komputerowej 105
3. Systemy operacyjne 95
4. Urządzenia peryferyjne 10
Łącznie 370

 Praktyka zawodowa: 2 tygodnie

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.