E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Kwalifikacja zawodu: technik informatyk – 351203

Kwalifikacja E.13 jest jedną z trzech w zawodzie: Technik informatyk.

KWALIFIKACJA – E.13.

 1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

Słuchacz:

 1. rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
 2. rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;
 3. rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
 4. rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;
 5. określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;
 6. wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
 7. dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;
 8. sporządza kosztorys projektowanej sieci komputerowej;
 9. dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej;
 10. dobiera przyrządy i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;
 11. montuje okablowanie sieciowe;
 12. wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
 13. opisuje i analizuje klasy adresów IP;
 14. projektuje strukturę adresów IP w sieci;
 15. wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
 16. opracowuje dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej.
 1. Konfigurowanie urządzeń sieciowych

Słuchacz:

 1. modernizuje i rekonfiguruje serwery;
 2. konfiguruje przełączniki lokalnych sieci komputerowych;
 3. konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;
 4. konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);
 5. konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej;
 6. konfiguruje urządzenia telefonii internetowej;
 7. dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;
 8. tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych;
 9. monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych.
 1. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Słuchacz:

 1. instaluje sieciowe systemy operacyjne;
 2. konfiguruje interfejsy sieciowe;
 3. udostępnia zasoby lokalnej sieci komputerowej;
 4. charakteryzuje usługi serwerowe;
 5. określa funkcje profili użytkowników i zasady grup użytkowników;
 6. zarządza kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera;
 7. konfiguruje usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;
 8. zarządza centralnie stacjami roboczymi;
 9. rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
 10. monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
 11. modernizuje lokalną sieć komputerową;
 12. przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
 13. wyjaśnia zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej;
 14. konfiguruje usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP), system nazw, ruting, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall);
 15. podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu;
 16. konfiguruje usługi serwerów internetowych;
 17. określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
 18. lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych;
 19. zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

Plan nauczania E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – 10 miesięcy

  Przedmiot L. godzin
1. Konfiguracja i zarządzanie usługami sieciowymi 20
2. Konfiguracja urządzeń sieciowych 20
3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 90
4. Projektowanie i montaż lokalnych sieci 70
5. Sieci komputerowe 80
6. Systemy operacyjne
7. J. angielski w branży informatycznej 20
Działalność gospodarcza w branży informatycznej 10
Łącznie 385

Praktyka zawodowa: 2 tygodnie

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.