E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

monter mechatronik -742114, technik mechatronik -311410

Kwalifikacja E.3 jest jedną z dwóch w zawodzie: Monter  mechatronik oraz jedną z trzech w zawodzie: Technik mechatronik. Pozostałymi kwalifikacjami w zawodzie technik mechatronik są kwalifikacje: E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych  oraz E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, natomiast druga w zawodzie monter mechatronik kwalifikacja E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki. Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach. Praca montera mechatronika czy technika mechatronika odbywa się w halach produkcyjnych, warsztatach naprawczych lub laboratoriach. W pomieszczeniach tych utrzymywana jest odpowiednia temperatura, wilgotność, czystość oraz porządek. Pomieszczenia są dobrze oświetlone oraz wentylowane (lub klimatyzowane). Zagrożenia wiążą się przede wszystkim z długotrwałym przebywaniem w polu elektromagnetycznym, naświetlaniem promieniami rentgenowskimi, zatruciem pyłami powstającymi przy szlifowaniu, kontaktem z substancjami alergicznymi (np. opary metali). Mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
KWALIFIKACJA- E.3
1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
Słuchacz:

 1. wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;
 2. dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;
 3. dobiera materiały konstrukcyjne;
 4. rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;
 5. przestrzega zasad przygotowywania elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;
 6. określa sposoby oceny stanu technicznego elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych przygotowanych do montażu;
 7. dobiera techniki łączenia materiałów;
 8. dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;
 9. dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 10. wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;
 11. ocenia jakość wykonanego montażu, podzespołów i zespołów mechanicznych.

2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
Słuchacz:

 1. wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 2. wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;
 3. rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;
 4. rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 5. dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 6. dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 7. ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;
 8. wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 9. sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją techniczną.

3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
Słuchacz:

 1. rozróżnia elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne;
 2. określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 3. określa funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 4. wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;
 5. dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 6. dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 7. ocenia stan techniczny elementów, podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu;
 8. wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 9. sprawdza poprawność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 10. ocenia jakość montażu elementów i podzespołów elektronicznych;
 11. sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.