Egzamin zawodowy – styczeń 2023 r. – informacja dla zdających

02-02-2023

Informujemy, że zdający egzamin zawodowy / egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w części pisemnej w sesji zimowej 2023 r. – zarówno obecni uczniowie, jak i absolwenci (również kkz) mogą uzyskać w budynku szkoły dostęp do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi – najpóźniej do 15 lutego 2023 r.

Dostęp do ww. informacji jest nadzorowany przez pracownika szkoły, a zdającego obowiązuje zakaz utrwalania (fotografowania, filmowania, wykonywania zrzutów ekranu, zapisywania) i rozpowszechniania treści wyświetlanych podczas udzielonego dostępu.

Ze względów organizacyjnych i konieczność zapewnienia nadzoru, dostęp jest udzielany we wskazanym czasie na wyraźną wcześniejszą prośbę zdającego.
Termin dostępu ustalany jest indywidualnie dla każdego zdającego.
Zdający, którzy wyrażają chęć uzyskania dostępu, powinni zgłosić się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail dostep@ckziu.jaworzno.pl z tematem „DOSTĘP”, a w treści wpisując:
– imię i nazwisko zdającego,
– szkoła (T5/T6/TE),
– egzamin, którego dostęp dotyczy (wystarczy oznaczenie kwalifikacji).

Ustalona data i godzina dostępu zostanie przekazana w wiadomości zwrotnej w ciągu dwóch dni roboczych.
Miejsce udostępnienia danych: sekretariat szkoły (105/I).
Dostęp dotyczy wyłącznie egzaminu w części pisemnej, która realizowana była przy komputerze (w salach 105/V i 207/I).

Ilość odsłon: 325

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.