Zagraniczna praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii

„Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową”

 Informujemy, że w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Technikum Energetyczne będzie realizować projekt „Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową” ze środków EFS w ramach projektu ERASMUS+. Akcja 1. Mobilność edukacyjna dotyczący Mobilności uczniów. Projekt jest finansowany ze środków EFS.

Projekt polegać będzie na realizacji obowiązkowej czterotygodniowej praktyki zawodowej, dla uczniów klas 3-cich kształcących się w zawodach technik mechatronik i technik elektryk w danym roku szkolnym., Podczas zagranicznej praktyki podejmą staż w zagranicznych przedsiębiorstwach związanych z branżą mechatroniczną i elektryczną w Irlandii oraz Niemczech. Mobilność ta ułatwi im przejście w przyszłości z etapu nauki do zatrudnienia. Podczas realizacji zagranicznych praktyk uczniowie będą mogli zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe oraz podwyższyć swoje umiejętności językowe.

Główne cele projektu:

  • podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności uczniów w zakresie ich przydatności na rynku pracy poprzez zwiększenie mobilności edukacyjnej;
  • poprawa kompetencji językowych w komunikacji w obszarze życia codziennego i zawodowego;
  • promowanie różnorodności językowej Unii Europejskiej i świadomości międzykulturowej.

Oczekiwane rezultaty:

  • zdobycie doświadczenia zawodowego w kraju europejskim uczestników projektu, co zwiększy ich atrakcyjność zarówno na lokalnym, krajowym jak też zagranicznym rynku pracy;
  • podniesienie umiejętności językowych uczniów;
  • poznanie kultury i historii innego kraju;
  • przełamanie barier kulturowych i narodowościowych;
  • nauka samodzielności w radzeniu sobie w innym środowisku.

Odbiorcami projektu są uczniowie pełnoletni, kształcący się w TE w klasach trzecich w danym roku szkolnym, w zawodach technik mechatronik i technik elektryk.

Głównym działaniem w projekcie jest 4-tygodniowa ciągła praktyka zawodowa realizowana zgodnie ze szkolnym planem nauczania w następujących turach:

I TURA 32 uczestników (16/Irlandia, 16/Niemcy) termin 6.03.2017-31.03.2017 (+ 2 dni na dojazd)
II TURA 32 uczestników (16/Irlandia, 16/Niemcy) termin 26.02.2018-23.03.2018 (+ 2 dni na dojazd)

Dodatkowym elementem praktyk będzie realizacja programu kulturowego odpowiedniego dla danego regionu, w którym będą odbywać się praktyki.
Przed wyjazdem na praktykę za granicą wszyscy uczestnicy projektu objęci będą odpowiednim przygotowaniem językowym, kulturowym i interpersonalnym
Po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymają odpowiednie zaświadczenia i certyfikaty (Europass Mobility, ECVET). 

REGULAMIN PRAKTYK ZAGRANICZNYCH realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach programu Erasmus+ „Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową”.

wstecz

Aktualności projektu

Relacja z Schkeuditz

W dniu dzisiejszym chwilowe oderwanie od zajęć na warsztatach. Nasi elektrycy i mechatronicy pod okiem kanadyjskiego przewodnika zwiedzali Leipzig....
Czytaj więcej...

01-03-2018

Pierwsze kroki w Irlandii

Druga grupa odbywająca praktyki zagraniczne w ramach projektu ERASMUS+ „Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę...
Czytaj więcej...

28-02-2018

Praktyki w Niemczech

Uczniowie klas mechatronicznych i elektrycznych Technikum Energetycznego CKZiU w Jaworznie rozpoczęli kolejny etap praktyk w Niemczech. Dojechaliśmy szczęśliwie. Chwilowo...
Czytaj więcej...

27-02-2018

Spotkanie w sprawie wyjazdu na zagraniczną praktykę zawodową

Informujemy o spotkaniu informacyjnym z rodzicami i uczniami w dniu 21.02.2018 r. o godz. 16.30 (środa, przed zebraniami z...
Czytaj więcej...

19-02-2018

ERASMUS+ TE rozpoczynamy przygotowania językowe

Uczestnicy programu Erasmus+ z Technikum Energetycznego realizujący staże zagraniczne w ramach projektu „Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii –...
Czytaj więcej...

11-12-2017

ERASMUS+ zajęcia z przygotowania językowego

Od 02.12.2017 rozpoczynamy zajęcia przygotowawcze do drugiej mobilności zagranicznej „Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę...
Czytaj więcej...

01-12-2017

Zebranie informacyjne dotyczące projektu :Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii…”

08.11.2017 (środa), o godz. 17:30 w auli odbędzie się spotkanie informacyjne z rodzicami i uczniami klas 3ac TE,3c TE,...
Czytaj więcej...

03-11-2017

Zebranie informacyjne, rekrutacja do projektu: Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii…

27.09.2016 r. (środa)  o godzinie 16.30 w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie odbędzie się spotkanie informacyjne z...
Czytaj więcej...

25-09-2017

Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową” Informujemy, że w...
Czytaj więcej...

25-09-2017

Koniec pierwszej mobilności zagranicznej uczniów Technikum Energetycznego

Pierwsza mobilność w ramach projektu ERASMUS+ „Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową” finansowanego ze środków...
Czytaj więcej...

26-06-2017

Ostatni tydzień w Irlandii

Niestety nasza przygoda w Irlandii powoli dobiega końca. W ostatnim tygodniu staramy się w dalszym ciągu szlifować swoje umiejętności...
Czytaj więcej...

31-03-2017

Wizyta kontrolna w Niemczech

W dniach 27-31.03.2017 r. P. Dyrektor Grażyna Kniat odwiedziła stażystów z 3acTE i 3cTE w Niemczech. Celem wizyty była...
Czytaj więcej...

31-03-2017
« Poprzednia strona
Następna strona »

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.