Kampania 16 Dni

12-12-2017

W dniu 8  grudnia  2017 roku w ramach trwającej kampanii „16 Dni Akcji działań Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” uczniowie CKZiU mieli okazję uczestniczyć  w spotkaniu na temat skali i przemocy w naszym mieście. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście reprezentujący jaworznickie instytucje świadczące pomoc ofiarom przemocy oraz pracujący ze sprawcami przemocy, a także przedstawicielki Sądu Rejonowego – panie kurator: Ewa Maksymowicz i Edyta Kosińska. Swoją obecnością zaszczycili nas także I Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna pan Tadeusz Kaczmarek oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – pani Irena Wojtanowicz -Stadler.

W trakcie swego wystąpienia dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie pani Barbara Obertyn omówiła mechanizmy działania sprawcy przemocy w rodzinie oraz wpływu jego zachowań na ofiarę i negatywne skutki stosowania przemocy, jakie zachodzą  w sferze psychicznej  osoby nią dotkniętej. Pani Obertyn poinformowała obecnych o  programach wsparcia, z jakich mogą korzystać ofiary przemocy w OIKU.

Funkcjonariusz Wydziału Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, pani  aspirant Beata Czeczotka  oraz dzielnicowy ulicy Promiennej pan aspirant Krzysztof Czechotka przedstawili prezentację na temat zjawiska przemocy   w naszym mieście na przestrzeni kilku ostatnich lat w ujęciu statystycznym. Uczniowie zostali również poinformowani, w jaki sposób i gdzie szukać pomocy. Funkcjonariusze omówili przestępstwa dotyczące przemocy na podstawie przepisów kodeksu karnego oraz pojęcia przemocy w rodzinie w odniesieniu do definicji zawartej w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaworznie pani Karina Lichota poruszyła tematykę procedury Niebieskiej Karty, wskazując na instytucje uprawnione do wszczęcia procedury. Pani Lichota omówiła przebieg pracy grup roboczych w zespołach interdyscyplinarnych w odniesieniu do rodzin, dla których prowadzona jest Niebieska Karta. Dowiedzieliśmy się, jakie działania są podejmowane w celu zapobieżenia stosowania dalszej przemocy. Na koniec spotkania zabrał głos  pan prezydent Tadeusz Kaczmarek. Podsumowując nasze spotkanie, pan prezydent  podkreślił wagę udziału młodych ludzi płci męskiej w tego typu kampaniach, określając naszą inicjatywę jako niezmiernie ważną dla wychowania młodego człowieka w duchu działań na rzecz  przestrzegania praw kobiet.

A.Smyl-Wiśniewska, M.Rachwalik, P.Stachoń-Pastucha, M.Pastucha, A.Żurowska

Ilość odsłon: 2523

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.