Komunikat dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych

04-09-2017

Komunikat dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych: A.20, A.25, A.54 E.12, E.13 i E.14 kontynuujących zajęcia w roku szkolnym 2017/18

PILNE!

Słuchacze kursów w kwalifikacjach  A.27, A.54, A.20 i E.14 zgłoszą się do sekretariatu p.109/V w celu złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w terminie do 9 września 2017 r. (jest to termin nieprzekraczalny).

Zajęcia grup A.20, E.12 gr. II, E.13 i E.14 kontynuujących kwalifikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2017/18 rozpoczynają się w dniu 9 września 2017 r. od godz. 8.00.

Zajęcia grupy E.12 gr. I kontynuującej kwalifikacyjny kurs zawodowy w roku szkolnym 2017/18 rozpoczynają się w dniu 15 września 2017 r. od godz. 15.30.

Szczegółowy harmonogram i plan zajęć został umieszczony na stronie CKZiU w zakładce Kształcenie ustawiczne → Plan zajęć.

Słuchacze kursów w kwalifikacji  A.27 i A.54 składają w sekretariacie p.109/V dokumentację praktyk zawodowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i certyfikat umiejętności

Bożena Czerwiec
Wicedyrektor ds. kształcenia ustawicznego i doradztwa zawodowego

Ilość odsłon: 1106

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.