Konkurs na logotyp oraz hasło reklamowe

23-04-2017

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie wraz z Cechem Rzemiosł Różnych w Jaworznie ogłaszają konkurs na logotyp zawodu oraz hasło reklamowe.

Cele konkursu:

– kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy;

– rozwijanie zainteresowań artystycznych, kreatywności i umiejętności prezentowania własnych obserwacji, spostrzeżeń.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i odbywa się w dwóch kategoriach:
 • I kategoria- plakat przedstawiający logotyp zawodu i hasło reklamowe dla uczniów gimnazjów;
 • II kategoria- grafika komputerowa wektorowa z logotypem zawodu i hasło reklamowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 1. Konkurs polega w kategorii I na wykonaniu plakatu formatu A3 techniką collage’u przedstawiającego logotyp zawodu* oraz stworzeniu do niego hasła reklamowego; w kategorii II na wykonaniu logotypu zawodu* w dowolnym programie do tworzenia grafiki wektorowej oraz ułożeniu hasła reklamowego. Mogą to być zarówno programy komercyjne, np. Adobe Ilustrator, CorelDRAW, jak i darmowe, np. Inkscape, Affinity Designer.

* Zawody, do których tworzymy logotypy: blacharz samochodowy, mechanik samochodowy, lakiernik samochodowy, piekarz, cukiernik, stolarz, fryzjer, informatyk, grafik komputerowy, logistyk, górnik, elektryk, mechatronik, automatyk. 

 1. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Niedozwolone jest, aby uczestnicy konkursu korzystali z grafik, zdjęć, przeróbek obrazów, tekstów osób trzecich, w tym również z darmowych zasobów i stock’ów (zdjęcia stock’owe, grafika stock’owa, inne), nawet jeśli licencja pozwala na ich dowolne wykorzystanie. W przypadku naruszenia praw autorskich osobistych praca zostanie uznana za plagiat i wyeliminowana z konkursu. Prace zgłaszane na konkurs powinny być pracami autorskimi, a uczestnicy konkursu zobowiązani są do poszanowania własności intelektualnych osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 3. Szkoła może przesłać dowolną liczbę prac uczniów.
 4. Uczestnik powinien przesłać w kategorii I plakat formatu A3 z hasłem reklamowym, w kategorii II wydrukowaną pracę w formacie A4 oraz płytę CD z elektroniczną wersją projektu (format .ai lub .cdr lub .eps lub inny źródłowy oraz format .pdf przygotowany do druku). Prace należy przesłać na adres organizatora do 28 kwietnia 2017r.

CKZiU w Jaworznie
ul. Promienna 65
43-603 Jaworzno

z dopiskiem: „Konkurs na logotyp i hasło reklamowe”

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić drukowaną metryczkę z kategorią konkursu, a w niej imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.

 1. Specjalnie powołane jury oceni prace i wyłoni zwycięzców. Pod uwagę brane będą przede wszystkim walory artystyczne pracy, indywidualne podejście do tematu, oryginalność, pomysłowość oraz estetyka. Decyzja jury jest ostateczna, niepodważalna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora ckziu.jaworzno.pl do dnia7 maja 2017r.
 3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 10 maja 2017 r. podczas Dnia Otwartego CKZiU w Jaworznie. Uczestnicy konkursu zostaną o nim szczegółowo poinformowani.
 4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 5. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone w innych konkursach.
 6. Każdy ma prawo do zgłaszania do organizatora naruszenia postanowień regulaminu.
 7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów ich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na  stronie internetowej organizatorów) i wyrażają zgodę na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu oraz organizatorów CKZiU i Cechu Rzemiosł Różnych w Jaworznie.
 8. Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 9. Kontakt z organizatorami:

CKZiU w Jaworznie
ul. Promienna 65
43-603 Jaworzno

Tel. 32 762 91 00

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Karta zgłoszenia

 

Uzupełnienie informacji dotyczących konkursu Świat zawodów”

W związku z pytaniami dotyczącymi regulaminu konkursu, podajemy, że uczestnik konkursu ma przygotować całość logo/logotypu (w niektórych źródłach nazwy te mają znaczenia tożsame)- znak graficzny, nazwę zawodu oraz hasło reklamowe. Przykładowy znak z opisem:

andrzej-ludwik włoszczyński projektant

Źródło: http://e-alw.com/faq1.html

Ilość odsłon: 1802

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.