Konkurs – OZE – energetyka przyszłości

27-03-2023

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „OZE – energetyka przyszłości” na najlepszy projekt promujący energetykę ze źródeł odnawialnych. Organizatorem konkursu jest TAURON Wytwarzanie S.A. 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas patronackich spółek Tauron Wytwarzanie S. A. i Tauron Wydobycie S.A. w zawodach technik automatyk, technik elektryk, technik mechatronik i technik programista. Do Konkursu mogą zgłaszać się 3-5 osobowe zespoły.

Organizator Konkursu przewidział pięć nagród głównych:

  • I nagroda – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
  • II nagroda – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
  • III nagroda – 2.000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych),
  • IV i V miejsce – nagrody rzeczowe.

Konkurs przeprowadzony zostanie dwuetapowo:

a) w I etapie (preselekcja) uczniowie przygotują koncepcję projektu i przedstawią ją do oceny. Oceny dokona Jury powołane do tego celu przez Szkołę spośród jej pracowników. Jury wybierze 5 koncepcji kwalifikując je do II etapu;
b) II etap polega na stworzeniu modelu 3D przedstawiającego energetykę przyszłości. Oceny dokona Kapituła Konkursu powołana do tego celu przez Szkołę i TAURON.

Harmonogram konkursu

Koncepcję projektu konkursowego należy przedłożyć do 5 kwietnia br. do godziny 10.30.

11 kwietnia br. Jury ogłosi zespoły, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu.

Prace konkursowe z II etapu należy złożyć do 30 maja br. 

Ogłoszenie wyników nastąpi 1 czerwca br. podczas „Festiwalu Nauki” organizowanego w Szkole.

 

Koncepcja projektu przedłożona do oceny w I etapie Konkursu. W przygotowaniu koncepcji projektu uczniowie mogą użyć następujących elementów:

a) panelu fotowoltaicznego,
b) akumulatorów do magazynowania energii,
c) diody LED,
d) 2 wentylatorów komputerowych,
e) przewodów łączeniowych i złączek,
f) 10 sztuk mini latarek z panelem fotowoltaicznym,
g) 1 ogniwa Peltiera,
h) 2 radiatorów,
i) 1 grzałki 20W,
j) 1 modułu Arduino,
k) 1 sterownika.

Ww. elementy należą do zestawu startowego, jaki otrzymają zespoły zakwalifikowane do II etapu Konkursu.
Jeśli koncepcja przewiduje wykorzystanie innych elementów, ich koszty pokrywa zespół projektowy.

Osoby upoważnione do udzielania informacji o konkursie:

a) p. Włodzimierz Bubak – mentor w zakresie programowania,
b) p. Paweł Jończyk – mentor w zakresie elektryki,
c) p. Mirosław Kowalczyk – mentor w zakresie mechatroniki,
d) p. Artur Mirocha – mentor w zakresie automatyki,
e) p. Elżbieta Pokorska – sprawy organizacyjne,
f) p. Teresa Mulka-Łuszcz – sprawy organizacyjne.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu  „OZE – energetyka przyszłości”.
Załącznik nr 1 – edytowalny
Załącznik nr 2 – edytowalny
Załącznik nr 3 – PDF

Ilość odsłon: 911

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.