Konkurs Plastyczny na portret Króla Jana III Sobieskiego

23-10-2018

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!!!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie,

zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz podstawowych klas 4-8 do udziału w konkursie plastycznym „Portret króla Jana III Sobieskiego”.

Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat osobowości i wizerunku króla Polski – Jana III Sobieskiego, jak również rozwinięcie zainteresowań i umiejętności plastycznych młodzieży.

Konkurs wpisuje się w ważne dla społeczności lokalnej wydarzenie, jakim jest 60 rocznica powstania Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego.

WARUNKI KONKURSU:

Stworzenie portretu króla Jana III Sobieskiego:

 1. Pracę należy wykonać na papierze, w technice płaskiej: rysunek (czarno-biały lub kolorowy), malarstwo, techniki mieszane, grafika, techniki komputerowe.
 2. Format: od A4 do A3.
 3. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Prace grupowe nie będą oceniane.
 4. Pracę należy czytelnie podpisać z tyłu – imię nazwisko, wiek, tytuł pracy, dokładny adres, nazwa szkoły, telefon, e-mail.
 5. Praca przesłana na konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udziałw konkursie, wcześniej niepublikowana.
 6. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora konkursu – CKZiU w Jaworzniei nie będą odsyłane.
 7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przeniesieniem na organizatora praw autorskich zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity DZ. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, powielanie nadesłanych prac.
 8. Informacje na temat uczestników konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą i wykorzystane zostaną jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie.
 9. Prace należy nadsyłać do dnia 16 listopada 2018 r. na adres:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Promienna 65, 43-603 Jaworzno

osoby odpowiedzialne:
mgr Katarzyna Warzecha, mgr Bartłomiej Bogunia

 

 • Prace oceni Jury powołane przez Organizatora.
 • Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi pod koniec listopada 2018 r. Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody.
 • Organizator przewiduje:
  • trzy nagrody główne dla autorów zwycięskich prac,
  • jedną nagrodę specjalną za oryginalną technikę wykonania pracy,
  • wyróżnienia.
 • Nagrody i wyróżnienia Organizator przekaże uczestnikom konkursu bezpośrednio do szkół, z których pracę pochodzą.
 • Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie za pośrednictwem instytucji zgłaszającej – szkoły lub na adres domowy w przypadku zgłoszeń indywidualnych.
 • Poza tym informacje o wynikach konkursu zamieszczone zostaną na stronach:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

  www.ckziu.jaworzno.pli na facebooku.

KW

Ilość odsłon: 1761

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.