Konstytucja 3 Maja

01-05-2022

3 maja 1791 r. uchwalona została ustawa rządowa, która przeszła do historii. Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie, a pierwszą w Europie, spisaną konstytucją. Zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną oraz ograniczyła demokrację szlachecką.

Najważniejsze zapisy Konstytucji

– Jedność państwa (jeden rząd skarb i armia);
– Dominująca rola religii katolickiej;
– Zaakcentowano pozycję szlachty przywracając jej dawne przywileje;
– Utrzymanie poddaństwa chłopów wobec szlachty przyjmując włościan pod opiekę „prawa i rządu Krajowego”;
– Ustanowienie trójpodziału władzy;
– Władzę ustawodawczą miał sprawować dwu- izbowy parlament składający się z sejmu oraz senatu;
– Funkcję wykonawczą miał stanowić Król i odpowiedzialny przed sejmem rząd;
– Rolę sądowniczą w państwie powierzono niezależnym trybunałom;
– Wprowadzono tron dziedziczny, likwidując wolną elekcję;
– Ostatni artykuł konstytucji poświęcono „sile zbrojnej narodowej” której miała być obrona suwerenności kraju.

Jak obchodzimy święto Konstytucji 3 Maja

Obecnie Uchwalenie Konstytucji 3 maja zazwyczaj świętowane jest poprzez różnego typu parady, marsze, zawody sportowe i pikniki rodzinne. Z okazji święta organizowane są liczne pochody trzeciomajowe w różnych miastach w Polsce. Odbywają się także oficjalne uroczystości, głównie o charakterze wojskowym.

Olaf Firlej
Mateusz Rychel

Ilość odsłon: 419

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.