M.11 Eksploatacja złóż podziemnych

Kwalifikacja zawodów: górnik eksploatacji podziemnej –  811101, technik górnictwa podziemnego – 311703

M.11- górnik eksploatacji podziemnej; M.11 i M.39 – technik górnictwa podziemnego

Kwalifikacja M.11 daje możliwość po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację uzyskania dyplomu w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej. Uzyskanie dodatkowej kwalifikacji M.39 umożliwia uzyskanie tytułu Technik górnictwa podziemnego pod warunkiem, ze słuchacz posiada średnie wykształcenia. Górnik  eksploatacji podziemnej czy technik górnictwa podziemnego, to kierunki dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w jednej z największych gałęzi przemysłu-górnictwem. Absolwenci tego kursu mogą podjąć pracę w  kopalniach Katowickiego Holdingu węglowego, jak również w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny użyteczne, biurach projektów, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstwach geologicznych, przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego.

KWALIFIKACJA – M.11

 1. Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych

Słuchacz:

 1. odczytuje mapy górnicze i przekroje geologiczne;
 2. rozpoznaje elementy infrastruktury podziemnych przedsiębiorstw górniczych;
 3. rozpoznaje sposoby udostępniania złóż;
 4. posługuje się narzędziami i sprzętem do drążenia i likwidacji podziemnych wyrobisk górniczych;
 5. stosuje metody drążenia podziemnych wyrobisk górniczych;
 6. wykonuje roboty strzałowe;
 7. wykonuje roboty związane z drążeniem podziemnych wyrobisk górniczych;
 8. przestrzega parametrów drążenia podziemnych wyrobisk górniczych;
 9. pobiera próbki z podziemnych wyrobisk górniczych;
 10. wykonuje roboty związane z zabezpieczaniem podziemnych wyrobisk górniczych;
 11. wykonuje roboty związane z likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych;
 12. rozpoznaje zagrożenia występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 13. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas drążenia i likwidacji podziemnych wyrobisk górniczych;
 14. stosuje sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
 1. Wydobywanie kopalin

Słuchacz:

 1. określa skład mineralogiczny i petrograficzny strefy złożowej kopalin;
 2. stosuje metody eksploatacji złóż kopalin użytecznych do warunków geologicznych;
 3. rozpoznaje maszyny i urządzenia stosowane do urabiania, ładowania i odstawy urobku oraz do transportu urobku i materiałów;
 4. wykonuje roboty związane z urabianiem, ładowaniem i odstawą urobku;
 5. wykonuje roboty związane z transportem urobku i materiałów;
 6. posługuje się narzędziami i sprzętem stosowanymi podczas wydobywania kopalin;
 7. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do transportu urobku i materiałów;
 8. rozpoznaje zagrożenia występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych.
 1. Obsługa urządzeń stosowanych do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk górniczych

Słuchacz:

 1. bada skład powietrza kopalnianego;
 2. wykonuje pomiary z zakresu aerologii górniczej;
 3. przestrzega zasad rozprowadzania powietrza w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz przewietrzania ich;
 4. rozpoznaje elementy sieci wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 5. montuje urządzenia miejscowej wentylacji i klimatyzacji;
 6. wykonuje tamy wentylacyjne i podsadzkowe oraz zapory pyłowe i wodne;
 7. obsługuje urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne;
 8. rozpoznaje zagrożenia występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 9. montuje urządzenia do diagnostyki zagrożeń naturalnych.

 

 

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.