Matematyczna Mini Matura – etap powiatowy

20-04-2022

Głównym celem konkursu jest stworzenie uczniom możliwości do zaprezentowania umiejętności matematycznych i weryfikacji poziomu ich opanowania pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z matematyki w 2023 roku. Konkurs jest trzyetapowy.

Etap szkolny odbył się 30.03.2002 r. Szkolne komisje konkursowe spośród ponad 600 uczestników liceów z  Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Mysłowic i Sosnowca wyłoniły 77 uczestników drugiego etapu konkursu „Matematyczna Mini Matura”.

12 kwietnia 2022 r. przeprowadzono etap powiatowy konkursu MMM w szkołach z powiatów: Dąbrowa Górnicza – Zespół Szkół Ekonomicznych, Jaworzno – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Mysłowice – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Sosnowiec – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Emilii Plater). Powiatowe komisje konkursowe wyłoniły 37 finalistów, którzy zmierzą się z zadaniami matematycznymi na etapie międzypowiatowym.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, szczególnie tym, którzy awansowali do etapu finałowego!

Podobnie jak na etapie szkolnym zadania konkursowe były zadaniami autorskimi nauczycieli matematyki współpracującymi z Mariolą Dąbek-Nagacz, nauczycielem matematyki z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie oraz nauczycielem-doradcą metodycznym dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych w RODN „WOM” w Katowicach. Zadania wzorowane były na przykładach z „Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego (poziom podstawowy) od roku 2023/2024” i obejmowały zagadnienia z zakresu liczb rzeczywistych, wyrażeń algebraicznych, równań i nierówności, układów równań, trygonometrii, funkcji, ciągów, planimetrii, geometrii analitycznej na płaszczyźnie kartezjańskiej.

Konkurs organizowany jest przy wsparciu: Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Jaworznie, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, czasopisma „Świat Matematyki” i Oficyny Edukacyjnej Krzysztof Pazdro.

Finał konkursu – etap międzypowiatowy  odbędzie się 6 czerwca 2022 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

Podczas finału dodatkową atrakcją będzie wykład dr. Tomasza Szweda  – członka Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, autora podręczników, popularyzatora matematyki, prelegenta i prowadzącego wiele wykładów i szkoleń poświęconych matematyce. Wykład ten wzbogaci wiedzę matematyczną uczniów oraz będzie wsparciem w doskonaleniu kompetencji dydaktyczno-metodycznych nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych.

koordynator konkursu:
Mariola Dąbek-Nagacz
mdabek@womkat.edu.pl
mariola.dabek-nagacz@ckziu.jaworzno.pl

Ilość odsłon: 954

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.