Matura 2018

Ważne terminy

 • 30 września 2017 r. – złożenie deklaracji wstępnej
 • 7 lutego 2018 r. – złożenie deklaracji ostatecznej (wprowadzenie zmian)
 • 3 lipca 2018 r. – ogłoszenie wyników, wydawanie świadectw

Deklaracje

Harmonogram egzaminów pisemnych

maj 2018 r. godz. 9.00 godz. 14.00
4 piątek język polski PP język polski PR
 5-6 maja – sobota, niedziela
7 poniedziałek  matematyka PP język łaciński i kultura antyczna PP
język łaciński i kultura antyczna PR
8 wtorek  język angielski PP język angielski PR
 9 środa   matematyka PR filozofia PP
filozofia PR
 10 czwartek biologia PP
biologia PR
historia sztuki PP
historia sztuki PR
11 piątek wiedza o społeczeństwie PP
wiedza o społeczeństwie PR
informatyka PP
informatyka PR 
12-13 – sobota, niedziela
14 poniedziałek fizyka i astronomia PP
fizyka i astronomia PR
geografia PP
geografia PR
15 wtorek  język niemiecki PP język niemiecki PR
16 środa chemia PP
chemia PR
historia PP
historia PR
17 czwartek  język rosyjski PP język rosyjski PR 
18 piątek  język francuski PP   język francuski PR
19-20 – sobota, niedziela
21 poniedziałek  język hiszpański PP  język hiszpański PR
22 wtorek  język włoski PP   język włoski PR
23 środa   wiedza o tańcu PP
wiedza o tańcu PR
historia muzyki PP
historia muzyki PR
 

Egzamin w terminie dodatkowym

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców, może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym. Szczegółowy harmonogram egzaminów w terminie dodatkowym znajduje się w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku.

Egzamin w terminie poprawkowym

 • 21 sierpnia 2018 r. – egzaminy pisemne
 • 21-22 sierpnia 2018 r. – egzaminy ustne

Pomoce dydaktyczne

Informatory

 • część ogólna
 • język polski
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język francuski
 • język rosyjski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • wiedza o społeczeństwie

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.