MIEDZYPOWIATOWY KONKURS „Matematyczna Mini Matura”

10-06-2022

MIEDZYPOWIATOWY KONKURS „Matematyczna Mini Matura”

 edycja 2022  – to już historia

 

W dniu 06.06.2022 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie odbył się finał Międzypowiatowego Konkursu Matematyczna Mini Matura.

 Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas trzecich po szkole podstawowej liceów z terenu miast: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec.

Głównym celem konkursu było stworzenie uczniom możliwości do zaprezentowania umiejętności matematycznych i weryfikacji poziomu ich opanowania pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z matematyki w nowej formule od 2023 roku.

Pozostałe cele to: propagowanie i rozwijanie aktywności matematycznej wśród młodzieży; rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych oraz umiejętności logicznego i twórczego myślenia; stwarzanie uczniom okazji do doskonalenia umiejętności matematycznych oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki szkoły ponadpodstawowej; stwarzanie warunków do zdrowej rywalizacji.

W konkursie uczestniczyło 729 uczniów z 12 liceów z Dąbrowy Górniczej, Jaworzna,  Mysłowic i Sosnowca.

Konkurs realizowany był w trzech etapach.

Etap szkolny –  30.03.2002 r.

Szkolne komisje konkursowe zakwalifikowały do  drugiego etapu konkursu 77 uczestników.

Etap powiatowy –  12 kwietnia 2022 r.

Etap ten przeprowadzono w szkołach z powiatów:  Dąbrowa Górnicza – Zespół Szkół Ekonomicznych; Jaworzno – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; Mysłowice – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki; Sosnowiec – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Emilii Plater. Powiatowe komisje konkursowe wyłoniły 37 finalistów.

Etap miedzypowiatowy –  06 czerwca 2022 r.

Finał konkursu zorganizowany został w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.  Poziom uczestników był zaskakująco wysoki. Aby wyłonić zwycięzców potrzebna była tzw. dogrywka. Ostatecznie trzy pierwsze miejsca i dwa wyróżnienia trafiły do uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica z Sosnowca, a jedno wyróżnienie otrzymał uczeń z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki z Jaworzna.

Na każdym etapie konkursu uczniowie przez 90 min rozwiązywali zadania, za które mogli uzyskać maksymalnie 25 pkt. Do kolejnego etapu przechodziły osoby, które zdobyły co najmniej 80% wszystkich możliwych do zdobycia punktów.

Wszystkie zadania konkursowe były zadaniami autorskimi nauczycieli matematyki współpracującymi w ramach sieci współpracy z Panią Mariolą Dąbek-Nagacz, nauczycielem-doradcą metodycznym dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych w RODN „WOM” w Katowicach. Zadania wzorowane były na przykładach z „Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego (poziom podstawowy) od roku 2023/2024” i obejmowały m.in. zagadnienia z zakresu liczb rzeczywistych, wyrażeń algebraicznych, równań i nierówności, układów równań, trygonometrii, funkcji, ciągów, planimetrii, geometrii analitycznej.

Zakres materiału objętego konkursem był ściśle powiązany z obowiązującą podstawą programową matematyki oraz wymaganiami egzaminacyjnymi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Dlaczego poziom podstawowy? – Dlatego, że egzamin maturalny z matematyki na tym poziomie jest obowiązkowy dla wszystkich zdających egzamin dojrzałości.

Po części pisemnej, kiedy komisja sprawdzała pracę, finaliści mieli możliwość zrelaksowania się przy grach i zabawach z matematyką w tle. W tym czasie mogli wymienić opinie i podzielić się wrażeniami na temat konkursu. Był to również czas na integrację finalistów z czterech miast.

Podczas finału dodatkową atrakcją był wykład dr. Tomasza Szweda  – członka Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, autora zbiorów zadań z matematyki, popularyzatora matematyki, prelegenta wielu wykładów i szkoleń poświęconych matematyce. Wykład poświęcony był uczeniu się z naciskiem na uczenie się matematyki. Bardzo się podobał zarówno uczniom jak i nauczycielom, dla nich będzie wsparciem w doskonaleniu kompetencji dydaktyczno-metodycznych.

Osoby zaangażowane w układanie zadań konkursowych oraz w działania związane z organizacją konkursu:

Mariola Dąbek-Nagacz – pomysłodawca i koordynator konkursu, nauczyciel doradca metodyczny dla nauczycieli matematyki w RODN „WOM” w Katowicach, nauczyciel matematyki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie;

Elżbieta Gaj – przewodnicząca konkursu, nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie;

Ewa Banaszek – nauczyciel matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sosnowcu;

Edyta Kapral – nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Mysłowicach;

Beata Kowalska – nauczyciel matematyki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej;

Agnieszka Adamska – nauczyciel matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Miłosza w Jaworznie;

Iwona Milcarz – nauczyciel matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sosnowcu;

Agnieszka Jędrzejczak – nauczyciel matematyki w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Sosnowcu;

Michalina Malinowska – nauczyciel matematyki w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu

Sylwia Nowak – nauczyciel przedmiotów graficznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie

Należą się im podziękowania za ogromne zaangażowanie, kreatywność i poświęcenie własnego czasu wolnego. To zespół, nauczycieli pasjonatów chętnych do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz do podejmowania wyzwań.

Nie sposób nie wymienić instytucji wspierających:

  • Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o. – patronat merytoryczny, fundator nagród;
  • Czasopismo Świat Matematyki – patronat medialny, fundator nagród;
  • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach – patronat merytoryczny;
  • Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – fundator nagród;
  • Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. – fundator nagród;
  • Szkoła Językowa „Wieża Babel” z Mysłowic – fundator nagród;
  • Wydział Oświaty Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza – fundator nagród;
  • Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Jaworzno – fundator nagród;
  • Wydział Edukacji Urzędu Miasta Jaworzno

Podziękowanie za wsparcie merytoryczne, ufundowanie nagród, docenienie wysiłku uczestników oraz wkład w rozwój zainteresowań uczniów matematyką.

 

GRATULUJEMY wszystkim uczestnikom, a w sposób szczególny finalistom oraz zwycięzcom i wyróżnionym!

 

koordynator konkursu:
Mariola Dąbek-Nagacz
mdabek@womkat.edu.pl
mariola.dabek-nagacz@ckziu.jaworzno.pl

Ilość odsłon: 1344

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.