Ogólnopolski Tydzień Kariery

17-10-2016

8 Ogólnopolski Tydzień Kariery, hasło przewodnie, które będzie nam przewodniczyło to: „Bądź autorem swojej kariery”.

W tym roku Ogólnopolski Tydzień Kariery odbędzie się w dniach 17-23 października 2016. Hasło jest wskazówką mówiąca o tym , że nad karierą edukacyjno- zawodową warto pracować jak nad dziełem sztuki, a także, że decyzje edukacyjne i zawodowe powinniśmy podejmować świadomie i samodzielnie, biorąc pod uwagę i analizując stawiane sobie cele, okoliczności i warunki. Nie znaczy to , że mamy być w swoich działaniach osamotnieni, a wręcz przeciwnie powinniśmy konsultować się z fachowcami/profesjonalistami, pedagogami, rodzicami, zasięgając ich rad i opinii. Pamiętajmy jednak, że ostatnie słowo powinno należeć do nas. To my tworzymy swoje życie.

O OTK-  nie tym będącym dzielnicą Jaworzna

Co to jest OTK?

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Ogólnopolski Tydzień Kariery zorganizowaliśmy po raz pierwszy w Polsce jesienią 2009 roku, w dniach 5–11 października.

Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery można realizować każdą ideę, każdy pomysł, każde działanie na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego. Między innymi mogą to być:

  • działania centralne (m.in. ogólnopolskie konferencje, internetowe webinaria i wykłady, czy też targi, konkursy itp.),
  • działania regionalne i lokalne, związane z popularyzowaniem orientacji i poradnictwa zawodowego oraz idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. W ramach działań regionalnych mogą to być m.in. konferencje, seminaria, spotkania z doradcami zawodowymi, pracodawcami, targi edukacyjne i zawodowe, prezentacje filmów i materiałów dydaktycznych, treningi, warsztaty, festyny kariery, dni otwarte w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, akademickich biurach karier oraz w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy.

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, pasjonatów i wolontariuszy oraz aktywne, zaangażowane media.

Biuro OTK, zlokalizowane jest w Warszawie. Strona internetowa OTK – www.tydzienkariery.pl – pełnią funkcje koordynacyjno-informacyjne.

Dla kogo OTK?

Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących odbiorców działań zorganizowanych w ramach OTK. Przeciwnie – ideą przewodnią koncepcji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery jest pomoc każdemu, w każdym momencie jego życia, zgodnie z założeniami całożyciowego poradnictwa kariery i zasadą uczenia się przez całe życie. Stąd naszym marzeniem jest, aby usługi orientacji zawodowej i poradnictwa – m.in., dzięki OTK – wkroczyły, jako trwały element do przedszkoli, szkół, instytucji rynku pracy oraz np. do uniwersytetów trzeciego wieku.

Co roku widzimy, że idea OTK inspiruje pracę szkoły podstawowej z uczniem w obszarze wczesnej orientacji zawodowej połączonej z rozwijaniem zainteresowań i odkrywaniem mocnych stron. Uczniowie gimnazjów, szkół zawodowych, liceów mają dzięki aktywnemu udziałowi w OTK, szansę głębszej przygody z zawodem, kontaktu z pracodawcą, wycieczki do szkoły wyższego szczebla, uczelni.

Doradcy zawodowi w trakcie OTK zapraszają także rodziców, opiekunów, nauczycieli do wizyt w poradni psychologiczno-pedagogicznej, urzędzie pracy czy innych instytucjach rynku pracy (np. mobilne centra informacji zawodowej, młodzieżowe centra kariery, centra informacji i planowania kariery zawodowej itd.).

Akademickie biura karier mają szansę na wsparcie nie tylko własnych studentów – OTK to najlepsza okazja do zorganizowania dyskusji, panelu, wykładu dla każdego zainteresowanego planowaniem kariery.

Dni otwarte w ramach OTK promują mogą wszystkie placówki i instytucje świadczące usługi profesjonalnego informowania, doradzania, wspomagania każdej decyzji budującej edukację  i karierę, na każdym etapie życia.

 Co w tym roku?

Tegoroczna edycja OTK 2017 odbędzie się pod hasłem „BĄDŹ AUTOREM SWOJEJ KARIERY”

Termin jak co roku – trzeci tydzień października 17-23.10.2016.

Co w Jaworznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych?  Znajdziecie w programie.

Co w CKZiU?

w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w naszej szkole będą organizowane warsztaty pt. „Moje dokumenty aplikacyjne świadczą o mnie” z redagowania CV i listu motywacyjnego.

Przewidziano trzy grupy 10-cio osobowe.

Terminy:
19 października 4 i 5 lekcja – uczniowie z klas: 4a, 4b T5 (środa)
19 października 6 i 7 lekcja- uczniowie z  klas; 4a, 4b T6
21 października 3 i 4 lekcja- uczniowie z klas: 4a, 4ac TE (piątek).

Szczegóły i zapisy u doradcy zawodowego – p. Teresy Mulki- Łuszcz.

Inne artykuły z zakresu doradztwa zawodowego, planowania kariery, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, poszukiwania pracy znajdziesz wkrótce na stronie szkoły w zakładce doradztwo zawodowe.

Ilość odsłon: 1328

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.