Organizacja lekcji religii i etyki

01-08-2023

Informujemy, że uczestnictwo w zajęciach religii i etyki jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
Tylko osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie oświadczenia.

OŚWIADCZENIE

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (tj. Dz. U. 2020, poz. 983).

 1. Uczniowie szkół wchodzących w skład CKZiU w Jaworznie mogą uczestniczyć:
  1. tylko w zajęciach etyki
  2. tylko w zajęciach religii
  3. w zajęciach religii i etyki
 2. Zajęcia z religii lub etyki organizuje się w szkole na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów niepełnoletnich lub samych uczniów, po osiągnięciu przez nich pełnoletności.
 3. Życzenie, o którym mowa w punkcie drugim, musi być wyrażone w formie pisemnej (oświadczenie).
 4. Życzenie dotyczące organizacji zajęć z religii lub etyki może być złożone lub wycofane w dowolnym momencie.

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów, którzy zostali przyjęci do klasy pierwszej, tzn. rozpoczną naukę 1 września danego roku szkolnego, mogą składać pisemne wnioski po ogłoszeniu listy przyjętych. Wniosek ten musi zawierać informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w związku z organizacją zajęć religii/etyki przed rozpoczęciem nauki w szkole. Po 1 września danego roku dane osobowe przetwarzane są z mocy prawa.

 1. Życzenie dotyczące udziału w zajęciach z religii lub etyki złożone przez rodziców (prawnych opiekunów) obowiązuje do czasu uzyskania pełnoletności przez dziecko.
  Po osiągnięciu pełnoletności o udziale w tych zajęciach decyduje uczeń.
 2. Uczniowie, których rodzice nie złożyli wniosku o organizację ww. zajęć lub pełnoletni uczniowie, którzy nie złożyli wniosku, nie uczestniczą w zajęciach religii /etyki.

Dyrektor CKZiU w Jaworznie

 

oswiadczenie-religia-etyka

Ilość odsłon: 1069

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.