Prawo autorskie w szkolnictwie – wykład dla nauczycieli z okazji tygodnia bibliotek 2017

06-06-2017

Z okazji Tygodnia Bibliotek obchodzonego w tym roku pod hasłem: „Biblioteka. Oczywiście!” w PBW– Filia w Jaworznie w dniu 15 maja 2017 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy na temat: „Prawo autorskie w szkolnictwie. Otwarte Zasoby Edukacyjne”. Spotkanie poprowadzili nauczyciele przedmiotów zawodowych z Centrum Kształacenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

Wykład na temat prawa autorskiego w szkole wygłosił pan Marek Smyczek – instruktor Akademii CISCO, autor i redaktor książek z dziedziny informatyki. Prowadzący omówił podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego m.in. zasady korzystania z utworów (książek, artykułów, filmów, muzyki, programów komputerowych), ich rozpowszechniania i zwielokrotniania dla celów dydaktycznych w warunkach szkolnych. Przedstawił konkretne przykłady ochrony praw autorskich m.in. przy tworzeniu strony internetowej placówki oświatowej czy też organizacji imprez szkolnych. Część wykładu poświęcił omówieniu ochrony wizerunku przed bezprawnym rozpowszechnianiem.

W drugiej części szkolenia pan Tomasz Marzec – nauczyciel przedmiotów informatycznych, prezes Stowarzyszenia Jaworznicka Grupa Użytkowników Linuksa (JLUG) przedstawił temat otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) i możliwości ich wykorzystania w nauczaniu. Omówił rodzaje wolnych licencji Creative Commons (CC), na mocy których można udostępniać utwory objęte prawami autorskimi. Licencje Creative Commons pozwalają twórcom utworów zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się swoją twórczością z innymi, bowiem zasada „wszelkie prawa zastrzeżone” zostaje zastąpiona zasadą “pewne prawa zastrzeżone”.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia obejrzeli krótkie filmy instruktażowe na temat ochrony praw autorskich oraz publikacji twórczości na prawach wolnej licencji. W czytelni biblioteki podczas Tygodnia Bibliotek prezentowana była wystawa książek i planszy edukacyjnych dotyczących poruszanych zagadnień. 

 

Ilość odsłon: 1590

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.