Informacja o projekcie

22-01-2019

PROJEKT: „Zawodowcy z Elektrowni – specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZiU w Jaworznie”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 
dla osi priorytetowej: dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia 
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe 
uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Liderem projektu: C.M.T. Sp.z o.o.
Partner Projektu: Jaworzno- Miasto na prawach Powiatu
Termin realizacji: 09.01.2018r. – 29.08.2020r.
Kwota dofinansowania z UE wynosi: 1 093 128,90

Ilość odsłon: 1017

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.