Rekrutacja 2019/2020

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie prowadzi nabór do klas pierwszych 
5-letniego Technikum nr 5, Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego, Technikum Energetycznego na podbudowie szkoły podstawowej  w zawodach:

4-letniego Technikum nr 5, Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego, Technikum Energetycznego na podbudowie gimnazjum w zawodach:

3-letniej Szkoły Branżowej I Stopnia nr 5 na podbudowie szkoły podstawowej w zawodach:

3-letniej Szkoły Branżowej I Stopnia nr 5 na podbudowie gimnazjum w zawodach:

Przedmioty punktowane w rekrutacji na podstawie świadectwa ukończenia szkoły:

ZawódPrzedmioty obowiązkowePierwszy przedmiot wskazany przez szkołęDrugi przedmiot wskazany przez szkołę
technik informatykjęzyk polski
matematyka
(we wszystkich zawodach)
język obcyinformatyka
technik grafiki i poligrafii cyfrowejinformatykaplastyka
technik fotografii i multimediówinformatykaplastyka
technik reklamyinformatykaplastyka
technik logistykjęzyk obcygeografia lub informatyka
technik programistajęzyk obcyinformatyka
technik automatykjęzyk obcyinformatyka lub fizyka
technik mechatronikjęzyk obcyinformatyka lub fizyka
technik elektrykjęzyk obcyfizyka lub technika 1 / zajęcia techniczne 2
technik górnictwa podziemnegogeografiainformatyka lub fizyka
elektryktechnika 1 / zajęcia techniczne 2najwyższa ocena spośród:
chemia, fizyka, geografia, informatyka, j. obcy
elektromechaniktechnika 1 / zajęcia techniczne 2najwyższa ocena spośród:
chemia, fizyka, geografia, informatyka, j. obcy

1)absolwenci szkoły podstawowej; 2) absolwenci gimnazjum

Po przyjęciu do szkoły uczeń technikum wybiera dwa przedmioty na rozszerzeniu z następującej grupy przedmiotów: matematyka, język angielski, informatyka, geografia, fizyka,  chemia, biologia, historia sztuki*

*zajęcia mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych lub międzyszkolnych; minimalna liczba osób w grupie zostanie określona przez organ prowadzący; szkoła zaproponuje uczniowi zmianę rozszerzenia, jeżeli ze względów organizacyjnych nie będzie możliwe utworzenie grupy z wybranego przedmiotu

Szczegółowe zasady rekrutacji: regulamin_rekrutacji.pdf

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-603 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.