TAURON Wydobycie rozszerza współpracę z CKZiU w Jaworznie

02-04-2017

W piątek 31 marca br. został podpisany aneks do umowy patronackiej. Dotychczasowa dwustronna umowa obejmowała patronatem Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego, a dokładniej uczniów kształcących się w zawodzie technik górnictwa podziemnego.

Obecnie aneks jest trójstronny. Stronami umowy są: Gmina Miasta Jaworzna, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz TAURON Wydobycie S.A.

Aneks rozszerza patronat na całe Centrum i dotyczy zawodów:

– technik górnictwa podziemnego,
– technik elektryk,
– technik mechatronik,
– technik elektronik,
– technik przeróbki kopalin stałych,
– technik mechanik.

W ramach podpisanej umowy TAURON Wydobycie zobowiązał się do współpracy
w ramach organizacji praktycznej nauki zawodu, w tym wsparcia kadrowego i technicznego. Najlepsi uczniowie kształcących się w/w zawodach będą mieć ufundowane nagrody na koniec każdego roku szkolnego i co najważniejsze, wszyscy absolwenci, którzy uzyskają średnią co najmniej 3,5 z czteroletniego cyklu kształcenia, zdadzą egzamin maturalny i uzyskają tytuł technika w swoim zawodzie objęci są gwarancją pracy. Sześciu najlepszych absolwentów, którzy zdecydują się na kontynuowanie nauki na studiach wyższych,
na kierunkach określonych przez spółkę, może liczyć na stypendium.

Umowę podpisali:

Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzna, Simona Smugowska– Dyrektor CKZiU w Jaworznie, Zdzisław Filip – Prezes Zarządu TAURON Wydobycie,

Janusz Czarnecki – Wiceprezes Zarządu TAURON Wydobycie; Jarosław Broda – Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia.

Świadkami tego wydarzenia byli:

Tadeusz Kaczmarek – I Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna i Tomasz Sporek – Dyrektor ds. Pracy ZG Sobieski TAURON Wydobycie.

To nowe otwarcie jest ogromnym wsparciem i szansą rozwoju szkolnictwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

Z nadzieją i radością patrzymy w przyszłość.

Informacje o wydarzeniu również na: http://www.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/3716/umowa_patronacka_ckziu_i_tauron_wydobycie_podpisana.html

Ilość odsłon: 3063

wstecz

Kontakt



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.